Advies van de Onderwijsraad van 9 januari 1986 m.b.t. concept-beleidsnotitie schoolverzuim in het voortgezet onderwijs

9 januari 1986 | Advies

Initiatief-advies n.a.v. de uitgebrachte concept-beleidsnotitie "Schoolverzuim in het voortgezet onderwijs". De raad is positief over de aandacht die wordt besteed aan het probleem, maar mist een deugdelijke analyse van de oorzaken, waardoor de maatregelen zich voornamelijk beperken tot symptoombestrijding. Ondanks dat een deel buiten het gezichtsveld van het onderwijsveld valt denkt de raad toch aan onderwijsbeleid in de voorwaarden scheppende sfeer en het klimaat van de school als benvloedende factoren.

Nassaulaan 6
2514 JS Den Haag
t (070) 310 00 00
contact opnemen