Curriculum

Vierde kwartaal 2018

De curriculumherziening in het primair en voortgezet onderwijs is in volle gang. Momenteel buigen leraren, schoolleiders en verschillende scholen zich onder de noemer Curriculum.nu over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Dit gebeurt in zogenoemde ontwikkelteams voor negen leergebieden. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces zullen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd.

Adviesvraag
De bewindslieden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben de Onderwijsraad gevraagd te adviseren over het proces van curriculumontwikkeling.

Volgens de raad dient curriculumontwikkeling een verscheidenheid aan doelen waarvan de uitwerking zichtbaar moet zijn in de onderwijspraktijk. Daarom heeft de raad zich met het advies ten doel gesteld de hoofdlijnen in het oog te houden en na te gaan hoe curriculumontwikkeling een rol van betekenis kan spelen bij (een verbetering van) de kwaliteit van het onderwijs. De raad richt zich daarom op de volgende vraag: “Hoe kan curriculumontwikkeling bijdragen aan onderwijskwaliteit?”.

Het advies gaat over het primair en voortgezet onderwijs.

Denkt u mee?
Wilt u bijdragen aan de voorbereiding van dit advies? Wij zien uw schriftelijke reactie op de adviesvraag graag tegemoet. U kunt uw reactie sturen naar curriculum@onderwijsraad.nl

Reageren is mogelijk tot 1 november