Publicatie advies flexibilisering eindtoetsing in primair en voortgezet onderwijs

Het advies zal op vrijdag 13 november worden uitgebracht

test