Publicatie briefadvies Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025

De Onderwijsraad publiceert zijn reactie op de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025.