‘Artikel 23 en vrijheid van onderwijs’ onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer

Stapel boekjes

Vandaag spreekt de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer tijdens een notaoverleg met staatssecretaris Dekker over de vrijheid van onderwijs. Ook het advies Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief, dat de raad in april 2012 uitbracht, staat op de agenda.

Er moet meer ruimte komen voor het stichten van scholen. Een school die voldoende leerlingen weet te trekken en vooraf deugdelijk onderwijs garandeert, voorziet in een maatschappelijke behoefte en heeft recht op overheidsbekostiging. Dat stelde de Onderwijsraad in zijn advies Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief, dat hij op verzoek van de Tweede Kamer schreef en in april 2012 publiceerde. Stichting van scholen moet ook mogelijk zijn op basis van pedagogische visies of relatief nieuwe levensbeschouwelijke overtuigingen. Op dit moment is deze mogelijkheid er niet. De overheid kan openbare scholen stichten en ouders en schoolbesturen kunnen bijzondere scholen oprichten, maar het laatste kan alleen op basis van een (in de samenleving zichtbare) levensbeschouwelijke of religieuze oriëntatie. Om dit te veranderen is een ruimere interpretatie nodig van artikel 23 van de Grondwet, dat de vrijheid van onderwijs regelt.

Meer lezen?