Nieuwe voorzitter en leden van de Onderwijsraad gezocht

  

De zittingstermijn van de huidige raad loopt dit jaar ten einde. Begin 2019 zal een nieuwe Onderwijsraad aantreden. De raad zal dan verder gaan onder leiding van een nieuwe voorzitter, omdat de huidige voorzitter, prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink, het bij wet vastgestelde aantal termijnen - drie - heeft gediend.

De ministers van Onderwijs hebben een onafhankelijke commissie ingesteld, die op zoek gaat naar een nieuwe voorzitter en nieuwe leden van de Onderwijsraad voor de raadsperiode 2019-2022. De commissie doet de voorselectie en bereidt een voorstel aan de ministers voor. Benoeming geschiedt door de Kroon, op voordracht van de ministers van Onderwijs.

Bijgevoegd vindt u de tekst met nadere omschrijving van de functies.

Het is helaas niet meer mogelijk om te reageren op deze functies.

De Onderwijsraad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap danken iedereen voor de belangstelling. Een onafhankelijke commissie gaat zich nu over de reacties buigen.

   

‹ VorigeVolgende ›