Paul Kirschner winnaar Fons van Wieringen Onderwijsblogprijs

De Onderwijsraad heeft donderdagmiddag 24 januari de Fons van Wieringen Onderwijsblogprijs uitgereikt. De uitreiking vond plaats tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling in Utrecht. De prijs is gewonnen door Paul Kirschner (hoogleraar) met zijn blog: Iedereen haat directe instructie (maar het werkt!). Ook is dit jaar voor het eerst een aanmoedigingsprijs uitgereikt. Deze is gewonnen door Martin Ringenaldus (leraar Duits) met zijn blog: Hoe valide is het eindexamen Duits? Met de prijzen wil de Onderwijsraad de kwaliteit van het publieke debat over onderwijs via sociale media bevorderen.


Kirschner vraagt in zijn blog Iedereen haar directe instructie (maar het werkt!) niet om een ‘pratend hoofd’ voor de klas, evenals niet om het geven van colleges. Heldere, directe instructie gegeven door een betrokken en goed geschoolde docent is volgens hem het geheim van goed onderwijs. Hij toont aan de hand van meta-analyses aan dat directe instructie op alle fronten positief werkt: positief effect op leren, docenten en ouders, en het doet geen afbreuk aan leerlingattitudes, zelfbeeld en gedrag. Volgens de jury ‘een scherp geschreven blog dat in het geweld van het gepersonaliseerde leren een verademing is om te lezen’.

Martin Ringenaldus won de aanmoedigingsprijs met zijn blog Hoe valide is het eindexamen Duits? In deze blog stelt Martin Ringenaldus de validiteit van een fundamenteel element van ons onderwijssysteem, namelijk het eindexamen, aan de orde. Hij hoopt dat er een bredere discussie over dit onderwerp op gang komt die kan leiden tot een eerlijkere manier van examineren. Gezien de vele reacties op zijn blog is de impact van zijn initiatief groot. Volgens de jury 'een groot compliment voor iemand die er eens echt diep induikt’.

De prijzen werden uitgereikt door juryvoorzitter Richard Toes. De prijs bestaat uit een bedrag van 1500 euro en voor de winnaar van de aanmoedigingsprijs 500 euro.

De Onderwijsblogprijs is dit jaar voor het eerst vernoemd naar Fons van Wieringen, oud-voorzitter van de Onderwijsraad. Tijdens de bijeenkomst is het eerste exemplaar van een korte biografie over Fons van Wieringen, geschreven door Anja Vink, uitgereikt.

Tijdens de middag zijn ook de prijs voor de Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek en de Werkbeurs en Stimuleringsbeurs Onderwijsjournalistiek uitgereikt.

 

‹ VorigeVolgende ›