Gesprek over advies Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan

Foto van de bijeenkomst

Vertegenwoordigers uit de onderwijspraktijk en praktijk van jeugdhulpverlening togen vorige week naar de Onderwijsraad. Aanleiding was het gesprek dat de raad organiseerde over het recent verschenen advies Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan. Van deze bijeenkomst maakten wij een filmverslag.

Onderwijs en jeugdhulpverlening moeten beter samenwerken en een samenhangende aanpak bieden aan jongeren die extra begeleiding nodig hebben. Daarbij dient een ononderbroken schoolloopbaan het uitgangspunt te zijn. Schoolbesturen moeten zich actiever opstellen in het overleg met gemeenten en jeugdhulpverlening zou een structureel onderdeel moeten worden van de ondersteuningsstructuur op school. Dit stelt de Onderwijsraad in zijn advies Samen voor een onderbroken schoolloopbaan, dat de raad op verzoek van staatssecretaris Dekker (onderwijs) schreef. Tijdens een geanimeerde bijeenkomst besprak de Onderwijsraad het advies met belanghebbenden uit de praktijk van onderwijs en jeugdhulpverlening.

De aanbevelingen van de raad werden besproken aan de hand van casussen. Drie experts gaven telkens een eerste reactie op de casus en de aanbevelingen van de raad: Leonard Geluk, voorzitter Transitiecommissie Jeugdzorg; Marcel Janse, leerkracht speciaal onderwijs; Bert Wienen, projectmedewerker/gezinsbegeleider Yorneo (jeugdzorg). Vervolgens was er een uitgebreid en levendig gesprek met de aanwezigen. De belangstelling en betrokkenheid was groot: leraren speciaal onderwijs, vertegenwoordigers van mbo en vo, schoolleiders, schoolbestuurders, mensen werkzaam in de jeugdhulpverlening, gezinsbegeleiders, samenwerkingsverbanden, gemeenten, het ministerie van OCW en het NJI. Tweede Kamerlid Loes Ypma was eveneens aanwezig en reflecteerde aan het slot van de bijeenkomst op het gesprek.