Nieuws

 • Terugblik #onderwijsdialoog professionele ruimte leraren

  Professionals hebben ruimte nodig om hun werk goed en op een voor hen prettige manier te kunnen doen: hoe kan deze ruimte binnen het onderwijs optimaal worden gecreëerd, benut en verantwoord? Deze vraag stond centraal tijdens de #onderwijsdialoog die de Onderwijsraad op 11 november organiseerde op het Hyperion Lyceum in Amsterdam.

  Verder lezen ›

 • Uitnodiging: #onderwijsdialoog professionele ruimte

  Op woensdag 11 november organiseert de Onderwijsraad een Onderwijsdialoog over het thema professionele ruimte van de leraar. De raad wil graag in gesprek met leraren over hun professionele ruimte. Wat zijn belemmeringen, en wat werkt juist bevorderend?

  Verder lezen ›

 • Johannes Visser wint onderwijsjournalistiekprijs 2015

  Op vrijdag 2 oktober jl. is in het Amsterdamse debatcentrum De Balie de Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek 2015 uitgereikt aan Johannes Visser. Tevens is een nieuwe prijs aangekondigd, namelijk de prijs voor het beste onderwijsblog.

  Verder lezen ›

 • Huis van het Onderwijs: advies, kennis en dialoog

  In het Huis van het Onderwijs komen het advieswerk van de Onderwijsraad, het delen van kennis en de dialoog over onderwijs samen. In het kader van de voorbereiding van adviezen laat de raad onderzoek en literatuurstudies uitvoeren. Ook spreekt hij regelmatig met betrokkenen in en om het onderwijs, onder meer tijdens onderwijsdialogen, gesprekken met experts en werkbezoeken. Deze gesprekken zijn van grote waarde voor de advisering door de raad. Naast de activiteiten die samenhangen met de voorbereiding van specifieke adviezen, organiseert de raad ook activiteiten die de adviesagenda voor de middellange termijn voeden.

  Verder lezen ›

 • Uitgelicht: nieuwe ontwikkelingen rondom het jonge kind

  De laatste maanden zijn er nieuwe ontwikkelingen rondom het voorzieningenstelsel voor het jonge kind. De Onderwijsraad beschouwt de plannen van het kabinet om de kinderopvangtoeslag te verhogen met 290 miljoen euro en om álle peuters twee dagdelen per week toegang te bieden tot het voorschoolse aanbod, als een stap in de goede richting. Tegelijkertijd meent de raad dat er veel meer nodig is om de gewenste kwaliteitsverbetering tot stand te brengen en om de fragmentatie binnen dit voorzieningenstelsel op te heffen.

  Verder lezen ›

 • Joris Groen vindt onderdak bij het Huis van het Onderwijs

  Joris Groen werkt sinds kort in het Huis van het Onderwijs aan een juridisch proefschrift over de verhouding tussen academische vrijheid en sturing van wetenschappelijk onderwijs en – onderzoek vanuit de rijksoverheid. Hierbij komen onder andere internationale rechtsnormen die toezien op academische vrijheid aan de orde, maar ook meer institutionele vraagstukken over de organisatie van wetenschappelijk onderwijs.

  Verder lezen ›

 • Naar een blijvend veerkrachtig onderwijsbestel: meerjarenagenda en werkprogramma 2016

  Vandaag heeft de Onderwijsraad de Meerjarenagenda 2015-2020 en het Werkprogramma 2016 gepubliceerd. In de meerjarenagenda staat het thema van een veerkrachtig onderwijsbestel centraal. Het werkprogramma biedt een overzicht van de onderwerpen waarover de Onderwijsraad in 2016 zal adviseren.

  Verder lezen ›

 • Kleuterleidster leest voor

  Tweede Kamer deelt urgentie "goede start voor het jonge kind"

  Op 2 juli sprak de Onderwijsraad met de Tweede Kamer over Een goede start voor het jonge kind. Het adviesgesprek werd georganiseerd op verzoek van de Tweede Kamer. Centraal stond de vraag welke inrichting van het voorschoolse stelsel het meest adequaat is om alle kinderen een goede start te bieden. De Onderwijsraad pleitte voor een integraal vrijwillig aanbod van hoge kwaliteit voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Dit voorstel kon op instemming rekenen van de aanwezige Kamerleden.

  Verder lezen ›

 • Uitgelicht: onderwijspolitiek na commissie-Dijsselbloem

  “De Onderwijsraad houdt de Tweede Kamer en OCW een spiegel voor waaruit wij waardevolle lessen moeten trekken. Het advies Onderwijspolitiek na de commissie-Dijsselbloem heeft ons stof tot nadenken gegeven.” De raad wijst er terecht op dat regelmatige veranderingen van beleid – zoals rondom de maatschappelijke stage en gratis schoolboeken – niet bevorderlijk zijn voor de relatie met het veld. Dit stellen minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (onderwijs) in de beleidsreactie die zij op 22 juni jl. verzonden aan de Tweede Kamer.

  Verder lezen ›

 • Maassen van den Brink spreekt de aanwezigen toe

  Grote belangstelling #onderwijsdialoog over brede kwaliteit

  Wat is onderwijskwaliteit, hoe breed of hoe smal moet dat worden opgevat? Hoe kun je als school zichtbaar maken wat de inspanningen en opbrengsten zijn op terreinen van brede vorming, socialisatie, actief burgerschap en individuele ontplooiing? En voor wie en waartoe maak je dat zichtbaar? Deze vragen stonden centraal tijdens de #onderwijsdialoog die de Onderwijsraad op 12 juni organiseerde in Utrecht. Naar aanleiding van deze bijeenkomst verscheen op de website van Didactief dit blog.

  Verder lezen ›