Nieuws

 • Overleg over ‘leven lang leren’ in de Tweede Kamer

  Woensdag 27 januari vindt in de Tweede Kamer een overleg plaats over leven lang leren, een onderwerp waar de Onderwijsraad door de jaren heen al diverse malen over heeft geadviseerd. Momenteel werkt de Onderwijsraad aan een advies over de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Hierin wordt ook aandacht besteed aan leven lang leren. Dit advies verschijnt in 2016.

  Verder lezen ›

 • Tweede Kamer in gesprek over Engels in het hoger onderwijs

  Donderdag 10 december vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over het gebruik van Engels in het hoger onderwijs. De Onderwijsraad heeft eerder op verzoek van de Eerste Kamer het advies Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs uitgebracht.

  Verder lezen ›

 • Terugblik #onderwijsdialoog professionele ruimte leraren

  Professionals hebben ruimte nodig om hun werk goed en op een voor hen prettige manier te kunnen doen: hoe kan deze ruimte binnen het onderwijs optimaal worden gecreëerd, benut en verantwoord? Deze vraag stond centraal tijdens de #onderwijsdialoog die de Onderwijsraad op 11 november organiseerde op het Hyperion Lyceum in Amsterdam.

  Verder lezen ›

 • Uitnodiging: #onderwijsdialoog professionele ruimte

  Op woensdag 11 november organiseert de Onderwijsraad een Onderwijsdialoog over het thema professionele ruimte van de leraar. De raad wil graag in gesprek met leraren over hun professionele ruimte. Wat zijn belemmeringen, en wat werkt juist bevorderend?

  Verder lezen ›

 • Johannes Visser wint onderwijsjournalistiekprijs 2015

  Op vrijdag 2 oktober jl. is in het Amsterdamse debatcentrum De Balie de Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek 2015 uitgereikt aan Johannes Visser. Tevens is een nieuwe prijs aangekondigd, namelijk de prijs voor het beste onderwijsblog.

  Verder lezen ›

 • Huis van het Onderwijs: advies, kennis en dialoog

  In het Huis van het Onderwijs komen het advieswerk van de Onderwijsraad, het delen van kennis en de dialoog over onderwijs samen. In het kader van de voorbereiding van adviezen laat de raad onderzoek en literatuurstudies uitvoeren. Ook spreekt hij regelmatig met betrokkenen in en om het onderwijs, onder meer tijdens onderwijsdialogen, gesprekken met experts en werkbezoeken. Deze gesprekken zijn van grote waarde voor de advisering door de raad. Naast de activiteiten die samenhangen met de voorbereiding van specifieke adviezen, organiseert de raad ook activiteiten die de adviesagenda voor de middellange termijn voeden.

  Verder lezen ›

 • Uitgelicht: nieuwe ontwikkelingen rondom het jonge kind

  De laatste maanden zijn er nieuwe ontwikkelingen rondom het voorzieningenstelsel voor het jonge kind. De Onderwijsraad beschouwt de plannen van het kabinet om de kinderopvangtoeslag te verhogen met 290 miljoen euro en om álle peuters twee dagdelen per week toegang te bieden tot het voorschoolse aanbod, als een stap in de goede richting. Tegelijkertijd meent de raad dat er veel meer nodig is om de gewenste kwaliteitsverbetering tot stand te brengen en om de fragmentatie binnen dit voorzieningenstelsel op te heffen.

  Verder lezen ›

 • Joris Groen vindt onderdak bij het Huis van het Onderwijs

  Joris Groen werkt sinds kort in het Huis van het Onderwijs aan een juridisch proefschrift over de verhouding tussen academische vrijheid en sturing van wetenschappelijk onderwijs en – onderzoek vanuit de rijksoverheid. Hierbij komen onder andere internationale rechtsnormen die toezien op academische vrijheid aan de orde, maar ook meer institutionele vraagstukken over de organisatie van wetenschappelijk onderwijs.

  Verder lezen ›

 • Naar een blijvend veerkrachtig onderwijsbestel: meerjarenagenda en werkprogramma 2016

  Vandaag heeft de Onderwijsraad de Meerjarenagenda 2015-2020 en het Werkprogramma 2016 gepubliceerd. In de meerjarenagenda staat het thema van een veerkrachtig onderwijsbestel centraal. Het werkprogramma biedt een overzicht van de onderwerpen waarover de Onderwijsraad in 2016 zal adviseren.

  Verder lezen ›

 • Kleuterleidster leest voor

  Tweede Kamer deelt urgentie "goede start voor het jonge kind"

  Op 2 juli sprak de Onderwijsraad met de Tweede Kamer over Een goede start voor het jonge kind. Het adviesgesprek werd georganiseerd op verzoek van de Tweede Kamer. Centraal stond de vraag welke inrichting van het voorschoolse stelsel het meest adequaat is om alle kinderen een goede start te bieden. De Onderwijsraad pleitte voor een integraal vrijwillig aanbod van hoge kwaliteit voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Dit voorstel kon op instemming rekenen van de aanwezige Kamerleden.

  Verder lezen ›