Nieuws

 • Voorzitter Onderwijsraad reikt NRO- verbindingsprijzen uit

  Op woensdag 1 november 2017 vond het jaarlijkse NRO-congres ‘Samen op expeditie’ plaats. Tijdens het congres werden twee verbindingsprijzen uitgereikt: NRO-verbindingsprijs voor leraren (NRO-onderwijsprijs) en de NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers (NRO-VOR-praktijkprijs). Voorzitter van de Onderwijsraad, prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink, was voorzitter van beide jury’s en heeft de winnaars toegesproken.

  Verder lezen ›

 • In memoriam: Fons van Wieringen

  Zeven maal om de aarde gaan,
  als het zou moeten op handen en voeten;
  zevenmaal om die éne te groeten
  die daar lachend te wachten zou staan.
                                       Ida Gerhardt

  Verder lezen ›

 • Foto van de presentatie van Marcel Boogers

  Terugblik Masterclass regionale samenwerking in het onderwijs

  Prof. dr. Marcel Boogers, hoogleraar Innovatie en Regionaal bestuur aan de Universiteit Twente gaf in een masterclass bij de Onderwijsraad een toelichting op de succes- en faalfactoren van regionale samenwerking op het gebied van onderwijs.

  Verder lezen ›

 • Onderwijsraad presenteert werkprogramma 2018

  Op Prinsjesdag presenteert de Onderwijsraad zoals gewoonlijk het werkprogramma voor het volgend kalenderjaar. Het werkprogramma 2018 vormt onderdeel van de meerjarenagenda zoals de raad die in 2015 heeft opgesteld. In deze meerjarenagenda formuleert de raad een aantal hoofdlijnen voor de advisering in de periode 2015-2020: kerntaken van het onderwijs; onderwijsprofessionals; bestuur, organisatie en bekostiging; onderwijs en samenleving; en digitalisering.

  Verder lezen ›

 • Prijs beste onderwijsblog 2018

  Op vrijdag 19 januari 2018 reikt de Onderwijsraad voor de tweede keer de Onderwijsblogprijs uit. Met de prijs wil de Onderwijsraad de kwaliteit van het publieke debat over onderwijs via sociale media bevorderen. De uitreiking vindt op 19 januari plaats in de Balie in Amsterdam.

  Verder lezen ›

 • Masterclass Regionale samenwerking in het onderwijs

  Op vrijdag 8 september organiseert de Onderwijsraad een masterclass over regionale samenwerking in het onderwijs. De masterclass wordt verzorgd door prof. dr. Marcel Boogers, hoogleraar Innovatie en Regionaal bestuur aan de Universiteit Twente.

  Verder lezen ›

 • Lunchseminar burgerschap in het onderwijs

  Op dinsdag 19 september organiseert de Onderwijsraad een lunchseminar. Gertie Blaauwendraad, onderzoeker en docent aan de Hogeschool Utrecht, presenteert haar onderzoek naar de ideologische uitgangspunten van burgerschap in het onderwijs.

  Verder lezen ›

 • Notitie over gelijke onderwijskansen aangeboden aan bewindslieden OCW

  Vrijdag 23 juni heeft de voorzitter van de Onderwijsraad, prof dr. Henriëtte Maassen van den Brink, een notitie over gelijke onderwijskansen en sociale samenhang aan de bewindslieden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangeboden. In de notitie worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van de raad over deze thema’s van de afgelopen tien jaar samengevat.

  Verder lezen ›

 • Overzichtsfoto van de bijeenkomst Vluchtelingen en onderwijs

  Terugblik bijeenkomst Vluchtelingen en onderwijs

  Donderdagavond 1 juni ging de Onderwijsraad met stakeholders uit verschillende sectoren in gesprek over het advies Vluchtelingen en onderwijs dat de raad eerder dit jaar heeft uitgebracht. Hoe kan het advies van de raad leiden tot daadwerkelijke verbeteringen van het onderwijs aan vluchtelingen? En wie is hiervoor aan zet en op welke manier? Deze vragen stonden centraal.

  Verder lezen ›

 • Lunchseminar open leermiddelen

  Passend bij een van de aanbevelingen uit het advies Doordacht digitaal organiseren we op dinsdag 17 oktober een lunchseminar over open leermiddelen. De presentatie wordt gegeven door Jan-Bart de Vreede.

  Verder lezen ›