Nieuws

 • Nieuwe interim secretaris-directeur Onderwijsraad

  Nieuwe interim secretaris-directeur Onderwijsraad

  Met ingang van 15 januari is Cees van ‘t Veen aangetreden als interim secretaris-directeur van de Onderwijsraad.

  Verder lezen ›

 • Onderwijsblogprijs 2018 uitgereikt

  De Onderwijsraad heeft vrijdagavond 19 januari in de Balie in Amsterdam de prijs voor het beste onderwijsblog uitgereikt. De prijs is gewonnen door Frans van Haandel (docent wiskunde) en Hans Duijvestijn (oud docent) met hun blog: Waar is het extra geld voor het VO gebleven? Met de prijs wil de Onderwijsraad de kwaliteit van het publieke debat over onderwijs via sociale media bevorderen. De prijs werd dit jaar voor de tweede keer uitgereikt.

  Verder lezen ›

 • Meer aandacht voor onderwijs in het vluchtelingbeleid

  Er is meer aandacht nodig voor onderwijs in het vluchtelingenbeleid. Dat schrijft de Onderwijsraad in een brief aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als zich weer een toestroom vluchtelingen voordoet, is het Nederlandse onderwijsstelsel daar onvoldoende op voorbereid.

  Verder lezen ›

 • Genomineerden Onderwijsblogprijs 2018 bekend

  De genomineerden voor de Onderwijsblogprijs 2018 zijn bekend. Op vrijdag 19 januari 2018 zal de Onderwijsraad de prijs voor de tweede keer uitreiken. Met de prijs wil de Onderwijsraad de kwaliteit van het publieke debat over onderwijs via sociale media bevorderen.

  Verder lezen ›

 • Voorzitter Onderwijsraad reikt NRO- verbindingsprijzen uit

  Op woensdag 1 november 2017 vond het jaarlijkse NRO-congres ‘Samen op expeditie’ plaats. Tijdens het congres werden twee verbindingsprijzen uitgereikt: NRO-verbindingsprijs voor leraren (NRO-onderwijsprijs) en de NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers (NRO-VOR-praktijkprijs). Voorzitter van de Onderwijsraad, prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink, was voorzitter van beide jury’s en heeft de winnaars toegesproken.

  Verder lezen ›

 • In memoriam: Fons van Wieringen

  Zeven maal om de aarde gaan,
  als het zou moeten op handen en voeten;
  zevenmaal om die éne te groeten
  die daar lachend te wachten zou staan.
                                       Ida Gerhardt

  Verder lezen ›

 • Foto van de presentatie van Marcel Boogers

  Terugblik Masterclass regionale samenwerking in het onderwijs

  Prof. dr. Marcel Boogers, hoogleraar Innovatie en Regionaal bestuur aan de Universiteit Twente gaf in een masterclass bij de Onderwijsraad een toelichting op de succes- en faalfactoren van regionale samenwerking op het gebied van onderwijs.

  Verder lezen ›

 • Onderwijsraad presenteert werkprogramma 2018

  Op Prinsjesdag presenteert de Onderwijsraad zoals gewoonlijk het werkprogramma voor het volgend kalenderjaar. Het werkprogramma 2018 vormt onderdeel van de meerjarenagenda zoals de raad die in 2015 heeft opgesteld. In deze meerjarenagenda formuleert de raad een aantal hoofdlijnen voor de advisering in de periode 2015-2020: kerntaken van het onderwijs; onderwijsprofessionals; bestuur, organisatie en bekostiging; onderwijs en samenleving; en digitalisering.

  Verder lezen ›

 • Prijs beste onderwijsblog 2018

  Op vrijdag 19 januari 2018 reikt de Onderwijsraad voor de tweede keer de Onderwijsblogprijs uit. Met de prijs wil de Onderwijsraad de kwaliteit van het publieke debat over onderwijs via sociale media bevorderen. De uitreiking vindt op 19 januari plaats in de Balie in Amsterdam.

  Verder lezen ›

 • Masterclass Regionale samenwerking in het onderwijs

  Op vrijdag 8 september organiseert de Onderwijsraad een masterclass over regionale samenwerking in het onderwijs. De masterclass wordt verzorgd door prof. dr. Marcel Boogers, hoogleraar Innovatie en Regionaal bestuur aan de Universiteit Twente.

  Verder lezen ›