Nieuws

 • Prijs beste onderwijsblog 2018

  Op vrijdag 19 januari 2018 reikt de Onderwijsraad voor de tweede keer de Onderwijsblogprijs uit. Met de prijs wil de Onderwijsraad de kwaliteit van het publieke debat over onderwijs via sociale media bevorderen. De uitreiking vindt op 19 januari plaats in de Balie in Amsterdam.

  Verder lezen ›

 • Masterclass Regionale samenwerking in het onderwijs

  Op vrijdag 8 september organiseert de Onderwijsraad een masterclass over regionale samenwerking in het onderwijs. De masterclass wordt verzorgd door prof. dr. Marcel Boogers, hoogleraar Innovatie en Regionaal bestuur aan de Universiteit Twente.

  Verder lezen ›

 • Lunchseminar burgerschap in het onderwijs

  Op dinsdag 19 september organiseert de Onderwijsraad een lunchseminar. Gertie Blaauwendraad, onderzoeker en docent aan de Hogeschool Utrecht, presenteert haar onderzoek naar de ideologische uitgangspunten van burgerschap in het onderwijs.

  Verder lezen ›

 • Notitie over gelijke onderwijskansen aangeboden aan bewindslieden OCW

  Vrijdag 23 juni heeft de voorzitter van de Onderwijsraad, prof dr. Henriëtte Maassen van den Brink, een notitie over gelijke onderwijskansen en sociale samenhang aan de bewindslieden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangeboden. In de notitie worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van de raad over deze thema’s van de afgelopen tien jaar samengevat.

  Verder lezen ›

 • Overzichtsfoto van de bijeenkomst Vluchtelingen en onderwijs

  Terugblik bijeenkomst Vluchtelingen en onderwijs

  Donderdagavond 1 juni ging de Onderwijsraad met stakeholders uit verschillende sectoren in gesprek over het advies Vluchtelingen en onderwijs dat de raad eerder dit jaar heeft uitgebracht. Hoe kan het advies van de raad leiden tot daadwerkelijke verbeteringen van het onderwijs aan vluchtelingen? En wie is hiervoor aan zet en op welke manier? Deze vragen stonden centraal.

  Verder lezen ›

 • Lunchseminar open leermiddelen

  Passend bij een van de aanbevelingen uit het advies Doordacht digitaal organiseren we op dinsdag 17 oktober een lunchseminar over open leermiddelen. De presentatie wordt gegeven door Jan-Bart de Vreede.

  Verder lezen ›

 • Onderwijsdialoog Doordacht digitaal

  De Onderwijsraad en TIER-UM, het Top Instituut voor evidence based onderwijs van de Universiteit Maastricht, organiseerden op dinsdag 18 april de onderwijsdialoog Doordacht Digitaal over digitalisering in het onderwijs.

  Verder lezen ›

 • Lunchseminar onderwijsachterstandenbeleid

  Op dinsdag 13 juni organiseert de Onderwijsraad een lunchseminar. Joppe de Ree en Karen van der Wiel van het Centraal Planbureau houden een inleiding over Een empirische evaluatie van het onderwijsachterstandenbeleid in het primair onderwijs.

  Verder lezen ›

 • Onderwijsraad zoekt tafelgenoten voor schoolleidersdiner 10 mei

  Schoolleiders zijn van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs. Er wordt ook steeds meer verwacht van de schoolleider. Tegelijkertijd zijn opleiding en professionalisering in ontwikkeling. Bovendien bestaan verschillende ideeën over wat schoolleiders precies zouden moeten kennen en kunnen. Een reden hiervoor is dat schoolleiders niet noodzakelijkerwijs hetzelfde werk doen. Het maakt uit of de schoolleider een locatieleider is in een groot bestuur of als een éénpitter de kar moet trekken; het maakt uit of het gaat om een schoolleider in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs.

  Verder lezen ›

 • Belang van Vakmanschap voortdurend in beweging

  Leven lang leren en de financiering daarvan staan opnieuw in de belangstelling. Zo verscheen op 29 maart 2017 het SER-advies Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan en op 4 april 2017 het advies van de Commissie Vraagfinanciering mbo (Doorleren werkt. Samen investeren in nieuwe zekerheid). In beide adviezen wordt het belang van permanente scholing benadrukt en gepleit voor een integrale aanpak en een individuele leerrekening (ontwikkelrekening).

   

  Verder lezen ›