Nieuws

 • Boeiende dialoog over brede onderwijskwaliteit

  Boeiende dialoog over brede onderwijskwaliteit

  Op vrijdagmiddag 18 maart organiseerde de Onderwijsraad een dialoog in de Eerste Kamer. Het doel van de bijeenkomst was om in debat te gaan met politici en mensen uit het veld over het thema brede onderwijskwaliteit.

  Verder lezen ›

 • Onderwijsraad in debat over brede onderwijskwaliteit

  De Onderwijsraad organiseert op vrijdagmiddag 18 maart een dialoog in de Eerste Kamer over het thema brede onderwijskwaliteit. Genodigden voor deze bijeenkomst bestaan uit een selectie van politici, sectororganisaties, ministerie van OCW, vakorganisaties, Inspectie, schoolbesturen, schoolleiders, ouderorganisaties en onderwijsjournalisten.

  Verder lezen ›

 • Terugblik onderwijsdialoog over internationalisering

  Wat zijn de gevolgen van de internationalisering van de arbeidsmarkt en hoe ziet de leefwereld van jongeren in een geglobaliseerde wereld eruit? Wat betekent dat voor internationalisering in het onderwijs en hoe krijgt dat vorm? Deze vragen stonden centraal tijdens de onderwijsdialoog op 16 februari in Eindhoven.

  Verder lezen ›

 • Staatssecretaris Dekker neemt advies ‘maatwerk binnen wettelijke kaders’ ter harte

  Staatssecretaris Dekker neemt het advies van de raad over flexibilisering van eindtoetsing ter harte. De raad heeft op verzoek van de staatssecretaris in 2015 een advies uitgebracht over de vraag in hoeverre het wenselijk is om in het primair en voortgezet onderwijs de wettelijke kaders van de eindtoetsing te verruimen. De raad heeft geadviseerd om deze wettelijke kaders niet te verruimen.

  Verder lezen ›

 • Overleg over ‘Governance in het mbo’ in de Tweede Kamer

  Donderdag 18 februari vindt in de Tweede Kamer een overleg plaats over governance in het mbo. De Onderwijsraad heeft eerder een advies uitgebracht waarin de vraag centraal staat hoe de overheid haar verantwoordelijkheid voor het onderwijs kan waarmaken in een stelsel met relatief autonome onderwijsbesturen.

  Verder lezen ›

 • Onderwijsraad op bezoek bij de Eerste Kamer

  Dinsdag 26 januari jl. ging de Onderwijsraad op bezoek bij de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Eerste Kamer.

  Verder lezen ›

 • Het jonge kind: advies SER sluit deels aan bij visie Onderwijsraad

  Een ‘universeel stelsel’ voor alle jonge kinderen, zo luidt het advies dat de Sociaal-Economische Raad (SER) uitbracht op verzoek van Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Onderwijsraad heeft door de jaren heen ook diverse malen geadviseerd over het jonge kind en ervoor gepleit om een breed en toegankelijk stelsel te creëren.

  Verder lezen ›

 • Uitnodiging: #onderwijsdialoog internationalisering

  Wat zijn de gevolgen van de internationalisering van de arbeidsmarkt en hoe ziet de leefwereld van jongeren in een geglobaliseerde wereld eruit? Wat betekent dat voor internationalisering in het onderwijs en hoe dat vorm krijgt? Deze vragen staan centraal tijdens de onderwijsdialoog die de Onderwijsraad organiseert op 16 februari. Bent u leraar of schoolleider en wilt u met ons meepraten over internationalisering? Meld u dan nu aan! 

  Verder lezen ›

 • Overleg over ‘leven lang leren’ in de Tweede Kamer

  Woensdag 27 januari vindt in de Tweede Kamer een overleg plaats over leven lang leren, een onderwerp waar de Onderwijsraad door de jaren heen al diverse malen over heeft geadviseerd. Momenteel werkt de Onderwijsraad aan een advies over de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Hierin wordt ook aandacht besteed aan leven lang leren. Dit advies verschijnt in 2016.

  Verder lezen ›

 • Tweede Kamer in gesprek over Engels in het hoger onderwijs

  Donderdag 10 december vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over het gebruik van Engels in het hoger onderwijs. De Onderwijsraad heeft eerder op verzoek van de Eerste Kamer het advies Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs uitgebracht.

  Verder lezen ›