Nieuws

 • Overleg over ‘Governance in het mbo’ in de Tweede Kamer

  Donderdag 18 februari vindt in de Tweede Kamer een overleg plaats over governance in het mbo. De Onderwijsraad heeft eerder een advies uitgebracht waarin de vraag centraal staat hoe de overheid haar verantwoordelijkheid voor het onderwijs kan waarmaken in een stelsel met relatief autonome onderwijsbesturen.

  Verder lezen ›

 • Onderwijsraad op bezoek bij de Eerste Kamer

  Dinsdag 26 januari jl. ging de Onderwijsraad op bezoek bij de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Eerste Kamer.

  Verder lezen ›

 • Het jonge kind: advies SER sluit deels aan bij visie Onderwijsraad

  Een ‘universeel stelsel’ voor alle jonge kinderen, zo luidt het advies dat de Sociaal-Economische Raad (SER) uitbracht op verzoek van Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Onderwijsraad heeft door de jaren heen ook diverse malen geadviseerd over het jonge kind en ervoor gepleit om een breed en toegankelijk stelsel te creëren.

  Verder lezen ›

 • Uitnodiging: #onderwijsdialoog internationalisering

  Wat zijn de gevolgen van de internationalisering van de arbeidsmarkt en hoe ziet de leefwereld van jongeren in een geglobaliseerde wereld eruit? Wat betekent dat voor internationalisering in het onderwijs en hoe dat vorm krijgt? Deze vragen staan centraal tijdens de onderwijsdialoog die de Onderwijsraad organiseert op 16 februari. Bent u leraar of schoolleider en wilt u met ons meepraten over internationalisering? Meld u dan nu aan! 

  Verder lezen ›

 • Overleg over ‘leven lang leren’ in de Tweede Kamer

  Woensdag 27 januari vindt in de Tweede Kamer een overleg plaats over leven lang leren, een onderwerp waar de Onderwijsraad door de jaren heen al diverse malen over heeft geadviseerd. Momenteel werkt de Onderwijsraad aan een advies over de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Hierin wordt ook aandacht besteed aan leven lang leren. Dit advies verschijnt in 2016.

  Verder lezen ›

 • Tweede Kamer in gesprek over Engels in het hoger onderwijs

  Donderdag 10 december vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over het gebruik van Engels in het hoger onderwijs. De Onderwijsraad heeft eerder op verzoek van de Eerste Kamer het advies Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs uitgebracht.

  Verder lezen ›

 • Terugblik #onderwijsdialoog professionele ruimte leraren

  Professionals hebben ruimte nodig om hun werk goed en op een voor hen prettige manier te kunnen doen: hoe kan deze ruimte binnen het onderwijs optimaal worden gecreëerd, benut en verantwoord? Deze vraag stond centraal tijdens de #onderwijsdialoog die de Onderwijsraad op 11 november organiseerde op het Hyperion Lyceum in Amsterdam.

  Verder lezen ›

 • Uitnodiging: #onderwijsdialoog professionele ruimte

  Op woensdag 11 november organiseert de Onderwijsraad een Onderwijsdialoog over het thema professionele ruimte van de leraar. De raad wil graag in gesprek met leraren over hun professionele ruimte. Wat zijn belemmeringen, en wat werkt juist bevorderend?

  Verder lezen ›

 • Johannes Visser wint onderwijsjournalistiekprijs 2015

  Op vrijdag 2 oktober jl. is in het Amsterdamse debatcentrum De Balie de Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek 2015 uitgereikt aan Johannes Visser. Tevens is een nieuwe prijs aangekondigd, namelijk de prijs voor het beste onderwijsblog.

  Verder lezen ›

 • Huis van het Onderwijs: advies, kennis en dialoog

  In het Huis van het Onderwijs komen het advieswerk van de Onderwijsraad, het delen van kennis en de dialoog over onderwijs samen. In het kader van de voorbereiding van adviezen laat de raad onderzoek en literatuurstudies uitvoeren. Ook spreekt hij regelmatig met betrokkenen in en om het onderwijs, onder meer tijdens onderwijsdialogen, gesprekken met experts en werkbezoeken. Deze gesprekken zijn van grote waarde voor de advisering door de raad. Naast de activiteiten die samenhangen met de voorbereiding van specifieke adviezen, organiseert de raad ook activiteiten die de adviesagenda voor de middellange termijn voeden.

  Verder lezen ›