Maassen van den Brink nieuwe voorzitter Onderwijsraad 2015-2018

De ministerraad heeft vandaag ingestemd met de benoeming van prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink tot voorzitter van de Onderwijsraad. De nieuwe voorzitter gaat 1 januari 2015 van start. De Onderwijsraad is het hoogste adviesorgaan van de regering en parlement op het terrein van onderwijs. De huidige voorzitter prof. dr. Geert ten Dam legt aan het eind van dit kalenderjaar het voorzitterschap neer aangezien zij het wettelijk maximum aantal benoemingen van drie termijnen heeft bereikt.

Korte biografie

Prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink is als hoogleraar onderwijs- en arbeidseconomie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en als hoogleraar Evidence Based Education aan de Universiteit van Maastricht. Sinds 2008 is zij wetenschappelijk coördinator van het TIER (Top Institute of Evidence Based Education Research). Haar deskundigheid en onderzoek liggen op het terrein van onderwijs, arbeidsmarkt en economische ontwikkeling. Maassen van den Brink was eerder al als Kroonlid verbonden aan de Onderwijsraad (2001-2008).

Maassen van den Brink