Onderwijsblogprijs 2018 uitgereikt

De Onderwijsraad heeft vrijdagavond 19 januari in de Balie in Amsterdam de prijs voor het beste onderwijsblog uitgereikt. De prijs is gewonnen door Frans van Haandel (docent wiskunde) en Hans Duijvestijn (oud docent) met hun blog: Waar is het extra geld voor het VO gebleven? Met de prijs wil de Onderwijsraad de kwaliteit van het publieke debat over onderwijs via sociale media bevorderen. De prijs werd dit jaar voor de tweede keer uitgereikt.


Voor het blog “Waar is het extra geld voor het VO gebleven?” hebben van Haandel en Duijvestijn onderzoek gedaan naar het extra geld dat er sinds de invoering van de lumpsum in het voortgezet onderwijs is geïnvesteerd. Volgens de jury is er sprake geweest van een gedegen onderzoek en heeft het blog scherpte gegeven aan het debat over nut en noodzaak van de lumpsumsystematiek. De prijs werd uitgereikt door juryvoorzitter Richard Toes (lid Onderwijsraad). De prijs bestaat uit een kunstwerk van Christine van der Ree en een geldbedrag van € 1.500,-.

Tijdens de avond zijn ook de prijs voor de Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek en de Werkbeurs en Stimuleringsbeurs Onderwijsjournalistiek uitgereikt. Bekijk hier alle winnaars.

‹ VorigeVolgende ›