Onderwijsraad ontvangt leden Tweede Kamer

Bezoek Tweede Kamerleden aan de Onderwijsraad

Dinsdag 20 mei jl. ontving de Onderwijsraad de leden van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer. Het is een goede traditie dat de leden van de raad en de woordvoerders onderwijs elkaar periodiek treffen.

Tijdens deze ontmoeting presenteerde de raad het advies Een eigentijds curriculum, dat de dag ervoor was overhandigd aan de minister en staatssecretaris van Onderwijs. Ook gaf de raad een toelichting op de stand van zaken van twee adviezen die de raad op verzoek van de Kamer voorbereidt: Constructieve onderwijspolitiek, bedoelde en onbedoelde effecten van beleid  en De positie van het vmbo in de educatieve wedloop. In het kader van de voorbereidingen voor het werkprogramma 2015 is gesproken over de vraag welke onderwerpen de Tweede Kamer hierin eventueel geagendeerd zou willen zien.