Presentatie advies Een eigentijds curriculum

Beeld van de bijeenkomst op 19 mei

Maandag 19 mei heeft de Onderwijsraad zijn advies Een eigentijds curriculum overhandigd aan minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker. Van deze bijeenkomst maakten wij een filmverslag.

In het advies geeft de raad antwoord op de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat ons curriculum nu en in de toekomst voldoet aan eigentijdse eisen, zodat jongeren een stevige basis krijgen voor hun persoonlijk, maatschappelijk en beroepsmatig functioneren. De Onderwijsraad concludeert dat binnen het Nederlandse onderwijs niet is voorzien in een systematische vernieuwing van het curriculum. Hierdoor vinden noodzakelijke vernieuwing vaak niet, te laat of te geïsoleerd plaats. Bovendien is er onvoldoende samenhang in het curriculum, zowel tussen vakgebieden als tussen onderwijssectoren.

De raad adviseert het curriculum wel systematisch te vernieuwen. Omdat het bij de tijd houden van het onderwijs vooral een taak is van leraren en schoolleiders, adviseert de raad leraren nadrukkelijk te betrekken bij het ontwikkelen van het curriculum en hen ook te ondersteunen en faciliteren als het gaat om kennisdelen. De overheid heeft ook een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het curriculum, onder meer het bewaken van samenhang. De Onderwijsraad stelt voor een permanent college met een brede maatschappelijke vertegenwoordiging in te stellen, dat verantwoordelijk is voor de periodiek herijking van het curriculum. Dit college adviseert de minister over aanpassingen die in het formele curriculum nodig zijn: voldoet de inhoud nog aan de hedendaagse eisen, is er voldoende samenhang?

Het advies werd tijdens een persbijeenkomst overhandigd aan minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker, waarna zij een korte eerste reactie gaven. Raadslid Sietske Waslander sprak daarna met Pierre Heijnen (voorzitter college van bestuur ROC Mondriaan, Den Haag) en Ilja Klink (rector Hyperion Lyceum, Amsterdam).  In de discussie die volgde gaven ook diverse andere gasten hun mening.  Naast vertegenwoordigers van de media waren sectororganisaties, besturenorganisaties, vertegenwoordigers van vakorganisaties en leerplanontwikkelaars aanwezig.  Van de bijeenkomst is een kort filmverslag gemaakt.