Samenstelling Onderwijsraad 2019-2022

De ministerraad heeft 16 november ingestemd met de voordracht voor de samenstelling van Onderwijsraad voor de periode 2019-2022. De raad zal tien leden tellen. De Onderwijsraad is het hoogste adviesorgaan van regering en parlement op het terrein van onderwijs. De raad staat vanaf 1 januari 2019 onder voorzitterschap van prof. dr. E.H. (Edith) Hooge.


De nieuwe raad zal bestaan uit de volgende personen.

Voorzitter

Mevrouw prof. dr. E.H. Hooge

Raadsleden

De heer I. El Hadioui MSc

Mevrouw J. Hamakers-Kester MEM

De heer prof. dr. mr. P.W.A. Huisman (herbenoeming)

De heer dr. C.J. van Montfort

De heer R. Kneyber (herbenoeming)

Mevrouw prof. dr. S.F. te Pas

De heer drs. R. Schuur (herbenoeming)

Mevrouw prof. dr. M.L.L. Volman

De heer prof. dr. H.G. van de Werfhorst


Prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink, de huidige voorzitter van de Onderwijsraad, heeft met veel inzet (twee periodes als lid en één periode als voorzitter) de raad gediend. Zij heeft het wettelijk maximum van drie termijnen bereikt.

‹ VorigeVolgende ›