Terugblik bekostigingsdebat in de Eerste Kamer

Terugblik bekostigingsdebat in de Eerste Kamer

Op donderdagmiddag 8 maart organiseerde de Onderwijsraad een bekostigingsdebat in de Eerste Kamer. Het doel van de bijeenkomst was om in gesprek te gaan met politici en mensen uit het veld over de bekostiging van en de sturing op kwaliteit in het onderwijs. Het debat werd georganiseerd in het kader van de voorbereiding van een advies aan de Tweede Kamer.


De plenaire zaal van de Eerste Kamer was goed gevuld. Ruim 80 genodigden namen deel aan het debat. De middag werd geleid door dagvoorzitter Jan Anthonie Bruijn, lid van de Eerste Kamer.

Henriëtte Maassen van den Brink, voorzitter van de Onderwijsraad, vertelde meer over de aanleiding van de adviesvraag van de Tweede Kamer. Vervolgens nam Pieter Huisman, lid van de Onderwijsraad, de genodigden mee in de vier grote vraagstukken die de raad ziet rondom de bekostiging van het onderwijs: de hoogte van de bekostiging, de lumpsum, de doelmatigheid en de verantwoording van de bestedingen.

Na deze introductie ging het debat met de zaal van start. Vier stellingen rondom de bovengenoemde thema’s stonden daarbij centraal:

  1. Met het huidige budget kunnen de ambities van de overheid niet worden gerealiseerd
  2. Vrijheid van onderwijs vereist ook vrijheid van bestedingen
  3. Doelmatigheid valt niet te definiëren
  4. De verantwoording over bestedingen moet horizontaal

De vier thema’s werden ingeleid door Thea Meijer (voorzitter College van bestuur Stichting Primair Openbaar Onderwijs Utrecht en lid Algemeen Bestuur PO-Raad), Ad Verbrugge (Voorzitter Beter Onderwijs Nederland), Wim Groot (Hoogleraar Economie Universiteit van Amsterdam en Universiteit Maastricht) en Ton Heerts (Voorzitter MBO Raad). Hierna was het aan de genodigden in de zaal om met elkaar in debat te gaan, wat interessante discussies opleverde.

Het advies verschijnt in het tweede kwartaal van 2018.

Beeld van de bijeenkomst

‹ VorigeVolgende ›