Werkprogramma 2015

Vandaag is het Werkprogramma 2015 van de Onderwijsraad gepubliceerd. Het werkprogramma biedt een overzicht van de onderwerpen waarover de Onderwijsraad in 2015 zal adviseren

Het werkprogramma bevat adviesvragen van de minister en staatssecretaris van onderwijs opgenomen, maar ook de Eerste en Tweede Kamer hebben adviesonderwerpen aangedragen.

Op verzoek van de minister en staatssecretaris van onderwijs adviseert de raad komend over de internationaliseringsagenda voor het onderwijs 2015-2020 en flexibel onderwijs in primair en voortgezet onderwijs, en brengt de raad een verkenning uit over leergemeenschappen in het hoger onderwijs. Daarnaast zal de raad over enkele wetsontwerpen adviseren.

Op verzoek van de Eerste Kamer adviseert de raad over het zichtbaar maken van moeilijk meetbare onderwijsresultaten. De Tweede Kamer heeft gevraagd te adviseren over de professionele ruimte van leraren in relatie tot beleid (vanuit perspectief van leraar en schoolleider) en over een goede start voor het jonge kind.

Het werkprogramma heeft een dynamisch karakter. Het programma laat ruimte voor aanpassingen of toevoegingen van actuele, nieuwe inzichten van het kabinet of van de Staten-Generaal.