Onderwijsraad en corona: adviezen, columns en andere publicaties

De coronacrisis heeft grote consequenties voor het onderwijs. Nu en op langere termijn. De Onderwijsraad vraagt met adviezen, columns en andere publicaties aandacht voor het perspectief voor jongere generaties. Zodat er voor jongeren uitzicht blijft bestaan op goed onderwijs, werk en meedoen in de samenleving.

De Onderwijsraad geeft advies over onderwijsbeleid en –wetgeving aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer. Gevraagd én uit eigen beweging. De raad kijkt naar de werking van het hele onderwijsstelsel en blikt daarbij zowel terug in de tijd als ver vooruit. Met als focus oplossingen voor de langere termijn.

©Onderwijsraad

Denktank Coronacrisis

De Onderwijsraad neemt deel aan de Denktank Coronacrisis. De denktank adviseert over de gevolgen van de crisis en hoe de maatschappelijke en economische schade zoveel mogelijk beperkt kan blijven. De denktank bestaat uit een brede groep van vertegenwoordigers van kennisinstituten, planbureaus en sociale partners.

De adviezen van de denktank vindt u hier.