Geert ten Dam nieuwe voorzitter Onderwijsraad

13 december jl. is mevrouw prof. dr. Geert ten Dam tot voorzitter van de Onderwijsraad benoemd. De nieuwe voorzitter gaat 1 januari 2011 van start. De Onderwijsraad is het hoogste adviesorgaan van de regering en parlement op het terrein van onderwijs. De huidige voorzitter prof. dr. Fons van Wieringen legt zijn voorzitterschap neer in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

 

Korte biografie

Prof. dr. Geert ten Dam (1958) is hoogleraar onderwijskunde. De afgelopen vijftien jaar was zij rector van de universitaire lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam en sinds 2010 is zij voorzitter van de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleidingen. Ten Dam is sinds 2005 lid van de Onderwijsraad, en de afgelopen twee jaar vice-voorzitter van de raad.

 

 

Over de Onderwijsraad

De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert de ministers van OCW en ELI, gevraagd en ongevraagd, over onderwijsbeleid en onderwijswetgeving. Ook de Eerste en Tweede Kamer en – in speciale gevallen – gemeenten kunnen een beroep doen op de Onderwijsraad. De raad bestaat uit elf leden onder meer uit onderwijs, wetenschap en openbaar bestuur.