Onderwijsraad adviseert taakforce Lerarentekorten

De Onderwijsraad wijst in een brandbrief aan de bewindslieden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nogmaals op de ernst van de lerarentekorten. De raad adviseert de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een landelijke taskforce in te stellen om het nijpende probleem van de lerarentekorten op te lossen. De raad spreekt over een groot en urgent maatschappelijk vraagstuk. Er zijn omvangrijke tekorten aan leraren en de verwachting is dat deze nog sterk zullen toenemen. De lerarentekorten hebben grote consequenties, zoals uitval van lesuren, lessen die gegeven worden door onbevoegden en werkdrukverhoging.

Met het instellen van een taskforce door de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap neemt de centrale overheid haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van onderwijsstelsel.

De Onderwijsraad komt dit najaar met een advies over de loopbanen van leraren. Daarin wordt een nieuw perspectief op het leraarschap gepresenteerd. In dat advies kijkt de raad hoe opleidings- en arbeidsstructuur structureel kunnen bijdragen aan zowel voldoende als goede leraren.