Onderwijsraad: kies voor kwalitatief sterke leraren

De aanpak van het lerarentekort heeft onvoldoende succes gehad. Er zijn te weinig leraren en vooral te weinig hoogopgeleide leraren. Het aantal leraren dat (deels) onbevoegd voor de klas staat neemt toe; het aantal leraren met een universitaire opleiding neemt af. Sterkere sturing op de kwaliteit van het lerarenberoep is noodzakelijk, stelt de Onderwijsraad. Voor de kwaliteit van het onderwijs, maar ook om de aantrekkelijkheid van het beroep te vergroten. Het advies Kiezen voor kwalitatief sterke leraren is vandaag verschenen.

Dit is het moment om de beoogde kwaliteitsslag te maken en structurele oplossingen te realiseren voor de toekomst, zo benadrukt de raad in zijn advies. Het lerarentekort valt tijdelijk mee door dalende leerlingenaantallen, de economische crisis en het beleid om oudere leraren langer in het onderwijs te houden. “Kies voor kwaliteit bij de lerarenopleiding, verhoog de beroepsstandaard van zittende leraren en vergroot het onderwijskundig leiderschap. Maak van docentschap een baan waaraan hoge eisen worden gesteld, in een professionele omgeving. Een integrale aanpak is cruciaal”, aldus Geert ten Dam, voorzitter van de Onderwijsraad.

Kiezen voor kwaliteit door werving en selectie rond lerarenopleiding

Betere werving en selectie rondom de lerarenopleiding is goed voor de kwaliteit van leraren en vergroot bovendien de status en aantrekkelijkheid van de opleiding. De raad adviseert lerarenopleidingen actief goede studenten te werven, te selecteren aan de poort, opleidingen aan te bieden van hoog niveau, en te zorgen voor speciale trajecten voor excellente studenten.

Kiezen voor kwaliteit door het verhogen van de beroepsstandaard van zittende leraren

Goede leraren blijven zich scholen en maken het onderwijs tot een aantrekkelijke werkomgeving. Bij- en nascholing dient verplicht te zijn en gekoppeld aan een publieksrechtelijk lerarenregister. Bovendien zou een masterdiploma de standaard moeten zijn voor alle leraren in het voortgezet onderwijs. Op iedere basisschool zou ten minste een deel van het team een master moeten hebben.

Kiezen voor kwaliteit door het stimuleren van onderwijskundig schoolleiderschap 

Professioneel, onderwijskundig schoolleiderschap is essentieel voor een aantrekkelijke werkomgeving voor hoogopgeleide leraren. De raad vindt bij- en nascholing ook voor schoolleiders vanzelfsprekend en adviseert ook voor hen een register in te stellen.