Onderwijsraad: Onderwijs meer koesteren

Het onderwijs staat er op dit moment te vaak alleen voor. De samenleving kan meer betrokkenheid bij onderwijs tonen: goed onderwijs moet een verantwoordelijkheid van burgers zijn. Dat is de wens die de Onderwijsraad uitspreekt in zijn advies Stand van educatief Nederland 2009 dat op 10 februari verschijnt. Identificatie met het onderwijs, daar gaat het om.

In de ogen van de Onderwijsraad zou het goed zijn als er een nieuwe maatschappelijke identificatie met onderwijs zou ontstaan. Zorgen voor goed onderwijs wordt dan een verantwoordelijkheid van veel burgers. Deze verantwoordelijkheid zal uiteraard door verschillende groepen in de samenleving anders ingevuld moeten worden. En de betrokkenheid die dit vereist zal ook niet uit zichzelf ontstaan. Daarvoor is organisatie vanuit de overheid en het onderwijsveld nodig. De raad doet enkele aanbevelingen voor beleid, met als doel de maatschappij sterker bij onderwijs te betrekken.

Publiek debat over inhoud

De Onderwijsraad vindt dat het gesprek over de inhouden van ons onderwijs breder gevoerd moet worden. Wat moeten jongeren nu werkelijk leren? Moeten leerlingen leren staartdelen? Wat moet een installatietechnicus eigenlijk kunnen en weten? Vakken vernieuwen zich geregeld en soms zelfs heel sterk zoals bijvoorbeeld biologie op dit moment. De raad stelt voor dat de minister van OCW stimuleert dat docenten, vakgenoten, de branche, betrokken burgers, ouders en jongeren zelf een publiek debat voeren over vakken en leergebieden.  

Maatschappelijke voorhoedes meer betrekken

Daarnaast meent de Onderwijsraad dat het onderwijs de inbreng van maatschappelijke voorhoedes uit bedrijfsleven, politiek, sport en cultuur, beter kan benutten. Bij d eze groepen is vaak de wil wel aanwezig, maar de weg naar het onderwijs nog onbekend, zo blijkt uit interviews met een aantal voorhoedespelers zoals Gerlach Cerfontaine, Frank Sanders en John Leerdam. Elke onderwijssector, van primair tot hoger onderwijs, zou laagdrempelige initiatieven moeten ontwikkelen die lokale en regionale voorhoedes in de gelegenheid stelt inhoudelijk iets voor het onderwijs te betekenen. Op deze manier kunnen de voorhoedes makkelijker hun verantwoordelijkheid nemen voor toekomstige generaties.

 

Download het persbericht (pdf, 23,57kB)