Samenstelling nieuwe Onderwijsraad bekend

De ministerraad heeft 16 december 2011 ingestemd met de voordracht voor de nieuwe samenstelling van de Onderwijsraad. De raad zal tien leden tellen, waarvan de helft nieuwbenoemd is. De Onderwijsraad is het hoogste adviesorgaan van de regering en parlement op het terrein van onderwijs, en staat onder voorzitterschap van prof. dr. Geert ten Dam. De raad wordt benoemd voor een periode van drie jaar en gaat van start in januari 2012.

Voorzitter

Mevrouw Prof. dr. G.T.M. (Geert) ten Dam, voorzitter (herbenoeming)

Ten Dam is sinds 1 januari 2011 voorzitter van de Onderwijsraad. Daarnaast is zij als Hoogleraar Onderwijskunde verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. In het verleden was zij onder meer rector van het Instituut voor de Lerarenopleidingen van de UvA.

 

Raadsleden

De heer Prof. dr. L. (Lex) Borghans (herbenoeming)

 • Hoogleraar Arbeidseconomie en sociaal beleid, Programmadirecteur ‘Onderwijs en de sociale context’ NSI, Universiteit Maastricht
 • Specifieke inbreng: economische aspecten van onderwijs en leren

De heer Prof. dr. F. A. (Frank) van der Duyn Schouten (herbenoeming)

 • Hoogleraar Operations Research, Universiteit van Tilburg, Directeur Netspar (Network vor Studies on Pensions, Aging and Retirement)
 • Specifieke inbreng: hoger onderwijs

De heer H.M. (Hugo) de Jonge (nieuw)

 • Wethouder onderwijs, jeugd en gezin van de gemeente Rotterdam
 • Specifieke inbreng: groot stedelijke problematiek, lokaal onderwijs- en jeugdbeleid

De heer drs. B. (Berend) Kamphuis (herbenoeming)

 • Voorzitter College van Bestuur Christelijk voortgezet onderwijs Zuidwest Friesland
 • Specifieke inbreng: voortgezet onderwijs

Mevrouw drs. E.D.C.M. (Ursie)  Lambrechts (nieuw)

 • Voorzitter Evaluatie en Adviescommissie Passend Onderwijs
 • Specifieke inbreng: algemeen maatschappelijke ontwikkelingen, passend onderwijs

Mevrouw Th. (Thea) Meijer (nieuw)

 • Voorzitter College van Bestuur SPO Utrecht
 • Specifieke inbreng: primair onderwijs, inclusief speciaal onderwijs

De heer drs. R. (Rob) Schuur (nieuw)

 • Voorzitter College van Bestuur het Noorderpoort, Groningen
 • Specifieke inbreng: voorbereidend- en middelbaar beroepsonderwijs, inclusief leven lang leren

Mevrouw Prof. dr. S. (Sietske) Waslander (nieuw)

 • Hoogleraar sociologie in het bijzonder de sturing van complexe onderwijsorganisaties, Academic Director Master of Management in Education Tias Nimbas Business School, Eigenaar/directeur Center for social issues
 • Specifieke inbreng: onderwijssociologie

De heer Prof. mr. P.J.J. (Paul) Zoontjens (herbenoeming)

 • Hoogleraar onderwijsrecht, Universiteit van Tilburg
 • Specifieke inbreng: wetgeving en juridische aspecten van onderwijs

 

Geassocieerde leden

Naast de leden benoemd door de kroon, zullen vijf geassocieerde leden worden benoemd. De specifieke inbreng van de geassocieerde leden zal liggen op het gebied van het hoger beroepsonderwijs, het bedrijfsleven, internationalisering, beleid en bestuur, en de empirische onderwijskunde.

Download het persbericht (pdf, 46,82kB)