Win de L-factor

In 2009 bestaat de Onderwijsraad 90 jaar. Om dit te vieren organiseert de raad in het jubileumjaar een aantal activiteiten. Een daarvan is de L-FACTOR. Met dit project gaat de Onderwijsraad actief op zoek naar scholieren en studenten die de ‘L-FACTOR' hebben: het talent om andere leerlingen op een bijzondere manier te laten profiteren van hun specifieke kennis of vaardigheden. Zoals bijvoorbeeld een vmbo-leerling die voorleest op een basisschool of een student die zijn vakgebied deelt met leerlingen in het voortgezet onderwijs. 

Deze week gaat een brief uit naar alle onderwijsinstellingen in Nederland en Vlaanderen, met een uitnodiging projecten in te sturen waarin leerlingen en studenten hun talent inzetten voor ándere leerlingen: lesnemer wordt lesgever. Daarnaast is de raad zelf op zoek gegaan naar initiatieven op dit gebied. Met de L-FACTOR-projecten wil de Onderwijsraad laten zien dat er naast de bestaande, formele onderwijsvormen nog allerlei andere manieren zijn om kennis en vaardigheden uit te dragen en te delen.

Prijs: de L-FACTOR

Om onderwijsinstellingen, scholieren en studenten te stimuleren initiatieven voor het voetlicht te brengen, is aan het project een prijs verbonden. Een deskundige jury, onder voorzitterschap van televisiepresentatrice Hadassah de Boer, beoordeelt alle projecten en bepaalt vervolgens wie de prijs - de L-FACTOR - gewonnen heeft. De initiatiefnemers van het bekroonde project ontvangen een geldprijs en een trofee. Naast de hoofdprijs wordt nog een aanmoedigingsprijs uitgereikt aan het initiatief met het ‘grootste potentieel'.

Half september maakt de jury een shortlist bekend. De bedenkers/uitvoerders worden uitgenodigd een presentatie van hun project voor te bereiden. Begin oktober maakt de jury met een filmploeg een tour langs de genomineerden. Over de genomineerde projecten wordt een film gemaakt die in première gaat op de feestelijke prijsuitreiking op woensdag 25 november in het Centraal Museum in Utrecht.

De jury

De jury staat onder voorzitterschap van televisiepresentatrice Hadassah de Boer en bestaat verder uit Jean Pierre de Bont (Leraar van het Jaar 2008, voortgezet onderwijs), Geert ten Dam (vice-voorzitter Onderwijsraad), Martijn Lakemeier (scholier en hoofdrolspeler Oorlogswinter) en Laura Maasry (student Bouwkunde TU Delft).

www.onderwijsraad.nl
Kijk voor een persoonlijke oproep door Hadassah de Boer, deelnamevoorwaarden en de beoordelingscriteria van de jury op www.onderwijsraad.nl. Hier vindt u ook al een aantal geïnventariseerde projecten.

90 jaar Onderwijsraad
De rode draad die alle jubileumfestiviteiten van de Onderwijsraad in het kader van zijn 90-jarig bestaan verbindt, is de gedachte dat het bestaande onderwijslandschap verrijkt kan worden met initiatieven die niet in het reguliere onderwijsprogramma zijn opgenomen, maar die wel onderwijsgerelateerd zijn. Tegen deze achtergrond spoort de raad mensen van binnen en buiten het onderwijs aan, hun kennis en netwerken in te zetten ten behoeve van het onderwijs of nieuwe activiteiten te ontwikkelen die de verbreiding van kennis kunnen vergroten.

 

Download het persbericht (pdf, 44,94kB)