Schoolbesturen

Schoolbesturen hebben een grote verantwoordelijkheid. Zij moeten zorgen voor onderwijskwaliteit, een goed werkgever zijn voor hun personeel en bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals het lerarentekort en ongelijkheid van kansen.

Beeld: ©Onderwijsraad

Tegelijkertijd zijn in politiek en media kritische geluiden te horen over schoolbesturen. Als er iets fout gaat op een school wordt al gauw gewezen naar schoolbesturen, die niet capabel zouden zijn. Maar ook breder zijn kritische geluiden te horen over de besturen, bijvoorbeeld als het gaat om het verbeteren van de onderwijskwaliteit op hun scholen. En er zijn signalen dat bredere maatschappelijke opgaven, zoals passend onderwijs, onvoldoende door besturen worden opgepakt. Dat leidt tot discussie over wat er nu eigenlijk van besturen verwacht mag worden en wat ze te doen staat.

Advies in voorbereiding

Besturen hebben een cruciale rol in het Nederlandse onderwijsbestel. Het is dan ook van groot belang dat hun verantwoordelijkheden helder zijn en zij die kunnen waarmaken. De Onderwijsraad werkt uit eigen beweging aan een advies over schoolbesturen en geeft daarmee antwoord op de volgende vraag: Wat is nodig om ervoor te zorgen dat schoolbesturen hun verantwoordelijkheid kunnen waarmaken?

Eerder bracht de raad adviezen uit over ‘de leraar’ en over ‘de schoolleider’. Een advies over schoolbestuurders maakt dit drieluik over professionals in het onderwijs compleet.

Het advies verschijnt naar verwachting in het najaar van 2023.