Verschillen tussen jongens en meiden in het onderwijs

In het onderwijs presteren meiden over de gehele linie beter dan jongens. Zijn er oorzaken aan te wijzen in het onderwijsstelsel, in de manier waarop er met jongens en meiden wordt omgegaan op school? Of strekken de verschillen tussen meiden en jongens zich sowieso uit tot bijvoorbeeld hun cognitieve ontwikkeling of hun houding ten aanzien van onderwijs? De Onderwijsraad werkt op verzoek van de Tweede Kamer aan een verkenning over dit thema.

Leerligen lopen en lachen samen buiten

Enkele decennia geleden bereikten meiden structureel een lager opleidingsniveau dan jongens. Nu hebben meiden die achterstand ingehaald en presteren zij zelfs beter. Zo behalen meiden voor een groot deel van de vakken hogere cijfers, blijven ze minder vaak zitten en zijn ze in de meerderheid op hogescholen en universiteiten, waar zij bovendien minder vaak uitvallen en vaker onvertraagd hun studie doorlopen. Dit verschijnsel doet zich niet alleen voor in Nederland, maar ook in andere Europese landen.

Verkenning

De raad wil zich in deze verkenning niet alleen buigen over de verschillen tussen meiden en jongens in het funderend onderwijs, en welke factoren binnen het onderwijs de verschillen kunnen verklaren. De raad kijkt ook naar hoe deze verschillen doorwerken in hun verdere loopbaan in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt daarna. Welke verschillen zijn er in profielkeuzes, in de keuze voor een vervolgopleiding, in doorstroom naar de arbeidsmarkt? Vertalen de betere onderwijsprestaties van meiden zich ook in keuzes voor banen en in de maatschappelijke positie die zij daarmee innemen? De raad onderzoekt ook wat dit alles betekent voor de onderwijspraktijk en voor het onderwijsbeleid van scholen, besturen en overheid.

Planning

De verkenning verschijnt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020.

Meedenken?

Wilt u meedenken over deze verkenning? Wij zien uw schriftelijke bijdrage graag tegemoet. U kunt uw reactie sturen naar jongensmeiden@onderwijsraad.nl

Reageren is mogelijk tot 29 februari 2020.