Onderwijstijd

Veel leraren in het primair onderwijs ervaren een hoge werkdruk of krijgen een burn-out. Ook verlaten veel leraren het vakgebied binnen vijf jaar. De Onderwijsraad werkt op verzoek van de Tweede Kamer aan een advies over de onderwijstijd van leraren en leerlingen.

Docent met leerlingen

Welke dieperliggende problemen van de organisatie van het onderwijs (zoals onderwijstijd en roosters) en van de arbeidscultuur (zoals deeltijdwerk, initiële opleiding en beroepsbeeld) hangen hiermee samen, en hoe kan aan deze problemen het hoofd worden geboden? Dit zijn vragen waarover de Onderwijsraad zich buigt in zijn komende advies.

Externe raadsleden

De raad maakt bij de voorbereiding van dit advies gebruik van de deskundigheid van twee externe raadsleden.

  • Mevrouw Daisy Mertens, leraar op basisschool De Vuurvogel in Helmond. Daisy werd in 2016 verkozen tot Leraar van het Jaar en behoorde in 2019 tot één van de tien genomineerden voor de Global Teacher Prize.
  • De heer Arnold Jonk, bestuurder van Samen tussen Amstel en IJ,  Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs in Amsterdam. Voorheen was hij plaatsvervangend Inspecteur-Generaal bij de Inspectie van het Onderwijs. 

Planning

Het advies verschijnt naar verwachting in december 2020.