Privaat aanbod in het onderwijs

Ook in deze tijd blijft de Onderwijsraad nadenken over de ontwikkelingen in het onderwijs op de lange termijn. En als het mogelijk is doen we dat graag met u. De meeste kinderen en jongeren in Nederland volgen onderwijs dat wordt bekostigd door de overheid. Een klein deel van de jongeren zit in plaats daarvan op een particuliere school. Ook zijn er private instituten die aanvullend onderwijs bieden, zoals huiswerkbegeleiding of bijles.

Huiswerkbegeleiding

Verschillende vormen privaat aanbod

In het onderwijs zijn er veel verschillende vormen van privaat aanbod door maatschappelijke organisaties, commerciële aanbieders, bedrijfsleven, charitatieve instellingen of anderszins.  Dit private onderwijsaanbod wordt aangeboden als particulier onderwijs of als aanvulling op het reguliere onderwijs, bijvoorbeeld:

  • Huiswerkbegeleiding, bijles of examentraining buiten schooltijd, die meestal betaald wordt door ouders.
  • Huiswerkklassen die gratis worden aangeboden door bijvoorbeeld kerken, moskeeën, vrijwilligers of welzijnsorganisaties.
  • Extra’s binnen het reguliere onderwijs waarvoor apart betaald moet worden door ouders, zoals Cambridge Engels.
  • Particuliere scholen. In het primair en voortgezet onderwijs en beroepsgerichte opleidingen gefinancierd door bedrijven, studenten en ouders.
  • Aanbod gericht op kinderen en jongeren die van huis uit minder kennis en vaardigheden meekrijgen (bijvoorbeeld weekend- of zomerscholen).

Vele vormen, gelijke kansen en kwaliteit

Hoe zit het met gelijke kansen als niet alle kinderen en jongeren evenveel mogelijkheden hebben om van dit aanbod gebruik te maken? Hoe zit het met de kwaliteit van de verschillende soorten aanbod? Hoe is toezicht geregeld? En hebben verschillende vormen van privaat aanbod ook invloed op de kwaliteit van het publiek bekostigde onderwijs?

De coronacrisis laat een uitvergroting zien van ontwikkelingen die zich in de ‘normale’ situatie al voordeden. Allerlei private initiatieven vinden hun weg in het publieke onderwijs. De grenzen tussen publiek en privaat lijken dunner te worden.

De Onderwijsraad bereidt een advies voor over deze ontwikkeling. De raad doet dat uit eigen beweging. Het advies gaat over het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. De verwachting is om begin 2021 het advies te publiceren.  De adviesvraag luidt:

Hoe kunnen gelijke kansen en kwaliteit geborgd worden, gegeven de toename van verschillende vormen van privaat aanbod?

Planning

De verkenning verschijnt naar verwachting in het voorjaar van 2021.