Vrijheid van onderwijs

Al ruim 100 jaar zorgt artikel 23 van de Grondwet ervoor dat we in Nederland vrijheid van onderwijs hebben en dat de overheid zorg draagt voor het onderwijs. De Onderwijsraad verkent op dit moment welke betekenis de vrijheid van onderwijs heeft of zou moeten hebben in deze tijd. Hoe verhoudt artikel 23 zich tot een aantal spanningen en dilemma’s in het onderwijs, zoals segregatie en tekortschietende kwaliteit bij sommige scholen? En hoe kan de overheid hier het beste mee omgaan?

Meisjes hangen aan rekstok

Veel bijeenkomsten met leraren, schoolbesturen, ouders en leerlingen

Hierover is de Onderwijsraad van juni tot en met december in gesprek met leraren, schoolbesturen, andere onderwijsexperts, ouders en leerlingen. Dit doen we tijdens gesprekken, kleine bijeenkomsten in het land en tijdens één grote bijeenkomst: de Onderwijsdialoog op 9 december. Dit alles vormt input voor de verkenning over de vrijheid van onderwijs die de Onderwijsraad in het voorjaar van 2020 publiceert.

Wat gebeurt er wanneer?

  • Met ouders gaat de Onderwijsraad in september en oktober in gesprek over de vrijheid van onderwijs. Dat gebeurt in Den Haag, Eindhoven, Utrecht en Zwolle. 
  • We houden in Eindhoven, Groningen en Rotterdam focusgroepen met schoolbestuurders en schoolleiders over dit thema.
  • We praten met experts en belangenvertegenwoordigers in en rondom het onderwijs, zoals medewerkers van de sectorraden, profielorganisaties en landelijke ouderverenigingen.
  • Op verzoek van de Onderwijsraad schrijven opiniemakers essays over de betekenis van de vrijheid van onderwijs voor de maatschappij. Deze essays verschijnen eind november/begin december en zijn dan te vinden op deze website.  
  • Begin december publiceert de Onderwijsraad een notitie waarin hij uiteenzet wat de achtergrond is van artikel 23 van de Grondwet en waarin hij de discussie over artikel 23 en de vrijheid van onderwijs in kaart brengt.
  • Op 9 december gaan we tijdens een grote Onderwijsdialoog met mensen uit het onderwijs en andere belangstellenden in discussie over de vrijheid van onderwijs. Na een plenair deel met sprekers is er in deelsessies volop ruimte om met elkaar van gedachte te wisselen. Meer info en aanmelden .