Studie: Uitdagend en ambitieus onderwijs

Zijn Nederlandse leerlingen en studenten voldoende ambitieus? En worden zij door het onderwijs voldoende gestimuleerd en uitgedaagd? Deze studie bevat dertien casebeschrijvingen van scholen uit alle sectoren van het onderwijs. De hoofdvraag: welke invloed heeft uitdagend en ambitieus onderwijs op de motivatie van leerlingen en studenten?