Studie: Aanpakken van flexibilisering in po en vo in andere landen

Ter voorbereiding van het advies over maatwerk heeft de Onderwijsraad aan Oberon en het Kohnstamm Instituut gevraagd een studie te verrichten naar flexibilisering van het onderwijs. De resultaten van de studie zijn neergelegd in zeven deelstudies en een overall-rapportage. Deze deelstudie gaat in op flexibilisering in het onderwijs in andere landen.