Studie: Quickscan flexibilisering in het primair en voortgezet onderwijs

Ter voorbereiding van het advies over maatwerk heeft de Onderwijsraad aan Oberon en het Kohnstamm Instituut gevraagd een studie te verrichten naar flexibilisering van het onderwijs. De resultaten van de studie zijn neergelegd in zeven deelstudies en een overall-rapportage. Deze deelstudie bevat de resultaten van een enquête onder 68 basisscholen en 31 scholen voor voortgezet onderwijs.