Bestelpagina

Prijzen van de publicaties zijn afhankelijk van het aantal bladzijden.

Prijzen zijn inclusief verzending.

Prijzen publicaties Onderwijsraad
OmvangPrijs
< 30 pagina's 10 euro
30-69 pagina's 12 euro
70-99 pagina's 14 euro
100-129 pagina's 16 euro
130-169 pagina's 18 euro
170-199 pagina's 20 euro
> 199 pagina's 22 euro

 

Velden waar een * bij staat zijn verplicht.

Bestelling

Titel: Toegevoegde waarde

Persoonsgegevens

Postadres

Factuuradres


Los de volgende rekensom op (bijvoorbeeld: is de som 1 + 3, voer dan 4 in.)

76 + 4 =