Bijeenkomst internationaliseren met ambitie

Op dinsdagavond 15 november organiseerde de Onderwijsraad in samenwerking met EP-Nuffic een bijeenkomst over internationalisering in het onderwijs. De bijeenkomst vond plaats op het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam.

Vanuit de Lloydzaal, een prachtige zaal met uitzicht op de Rotterdamse havens, werden de aanwezigen welkom geheten door Frits Gonsveld, voorzitter College van Bestuur van het Scheepvaart en Transport College.

Het inhoudelijke programma ging van start met een toelichting op het eerder dit jaar door de Onderwijsraad gepubliceerde advies Internationaliseren met ambitie door prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink, voorzitter van de raad. De huidige aanpak van internationalisering in het onderwijs is volgens haar te beperkt, te eenzijdig en te gefragmenteerd. Het onderwijs hoort alle jongeren voor te bereiden op een maatschappij die globaliseert. Deze ambitie vraagt om een stevige verankering van internationalisering in het onderwijs en een betere afstemming tussen de sectoren.

De toelichting op het advies werd gevolg door enkele reacties vanuit de politiek. Jan-Anthonie Bruijn, Eerste Kamer lid en tevens voorzitter van de adviesraad van EP-Nuffic vindt het advies van de Onderwijsraad zeer welkom én noodzakelijk. Er is volgens hem ‘ teveel angst voor het vreemde’.

Ook Hugo de Jonge, wethouder Onderwijs van Rotterdam, onderschrijft het belang van het advies van de Onderwijsraad. Hij bekeek het advies vooral vanuit de Rotterdamse situatie, een stad met internationale allure en vele nationaliteiten en culturen. ‘Dit vraagt om een visie op internationalisering in het onderwijs in deze stad’. Hij wil samen met onderwijsinstellingen werken aan deze visie. Hij benadrukt hierbij niet te onderschatten hoe groot deze opdracht voor scholen is.

In het tweede gedeelte van het programma werd de concept-visie van EP-Nuffic, 'Internationalisering in het po en vo: van ambitie naar actie' gepresenteerd door Freddy Weima, algemeen directeur van EP-Nuffic. De presentatie werd gevolgd door een discussie met de zaal.  

Lees hier het volledige advies Internationaliseren met ambitie.

Jan Anthonie Bruijn reageert op het advies van de Onderwijsraad

Hugo de Jonge reageert op het advies van de Onderwijsraad