Dr. Carla Haelermans presenteert onderzoek over ict in het onderwijs

Dinsdagmiddag 21 juni organiseerde de Onderwijsraad een lunchseminar in het kader van het Huis van het Onderwijs. Dr. Carla Haerlermans, universitair docent aan de Universiteit van Maastricht en onderzoeker bij TIER, verzorgde een presentatie over ontwikkelingen op het gebied van ICT en onderwijs en haar eigen onderzoek naar effectieve ICT-toepassingen in het onderwijs.

De presentatie heeft de stafmedewerkers van de Onderwijsraad een goed beeld gegeven van de wetenschappelijke literatuur op het gebied van ICT in het onderwijs. Wat Carla opvalt is de grote kloof tussen de resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken en de dagelijkse praktijk in het onderwijs.

Haar eigen onderzoek gaat over het effect van digitale lesmethoden op reken- en taalvaardigheden. De belangrijkste conclusie uit dit experiment is dat digitaal oefenen voor taal en rekenen werkt. Het heeft een positief effect op de rekenvaardigheden en op spelling en grammatica. Maar leerlingen blijven leerlingen en de ene leerling is sneller gemotiveerd dan de andere leerling. Opvallend is verder dat het effect van de ouderbetrokkenheid op het oefengedrag per leerjaar verschilt.

Lunchseminars
De Onderwijsraad organiseert in het kader van het Huis van het Onderwijs lunchseminars voor zijn stafmedewerkers, beleidsmedewerkers en genodigden. In elk seminar staat een actueel onderzoek centraal. De onderwerpen zijn gerelateerd aan één van de vijf programmalijnen van de raad.