Drukbezochte masterclass onderwijs en ongelijkheid

Op vrijdag 29 april organiseerde de Onderwijsraad in het kader van het Huis van het Onderwijs een masterclass met als thema onderwijs en ongelijkheid. De masterclass werd verzorgd door Sietske Waslander, hoogleraar sociologie aan TIAS (School for Business and Society te Tilburg) en lid van de Onderwijsraad.

Prof. Sietske Waslander geeft masterclass

Zo’n 50 deelnemers, bestaande uit leraren, schoolleiders, vertegenwoordigers van sectororganisaties, medewerkers van het ministerie van OCW en raadsleden en stafmedewerkers van de raad, namen deel aan de masterclass.

Onderwijs en ongelijkheid is een klassiek thema uit de onderwijssociologie dat altijd en overal speelt. Dat het ook een actueel thema is blijkt uit de media-aandacht en het publieke debat van de afgelopen weken over de groeiende kansenongelijkheid in het onderwijs. Dit naar aanleiding van het recente inspectierapport De Staat van het Onderwijs.

Prof. Sietske Waslander heeft de deelnemers meegenomen in de wereld van de onderwijssociologie en laten zien welke factoren een rol spelen bij de ongelijkheid in het onderwijs in Nederland. Ze deed dit aan de hand van stelselkenmerken en gegevens uit De Staat van het Onderwijs. Waar in de media vooral de nadruk ligt op kinderen van hoogopgeleide ouders, merkt zij de sterke toename op in het verschil tussen het schooladvies en de eindtoets bij kinderen met laagopgeleide ouders.

Ze eindigde haar verhaal met de vraag of onderwijs de ‘nieuwe scheidslijn’ is. Onderwijs is volgens haar een scheidslijn, maar dat is het altijd al geweest en het hangt samen met veel andere factoren, zoals sociaal milieu.

Bekijk hier de presentatie.

Masterclasses

De Onderwijsraad organiseert in het kader van het Huis van het Onderwijs regelmatig openbare masterclasses over actuele ontwikkelingen in het onderwijs. De volgende masterclass staat gepland in het najaar en zal gaan over het thema excellentie in het onderwijs en verrijkingsbeleid. Meer informatie volgt te zijner tijd op onze website.