Interessant lunchseminar over het jonge kind

Dinsdagmiddag 15 november organiseerde de Onderwijsraad een lunchseminar in het kader van het Huis van het Onderwijs. Pedagoog Pauline Slot verzorgde een presentatie over haar onderzoek naar de opvang en educatie voor jonge kinderen in Nederland. Pauline Slot is in 2014 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht.

Het onderzoek van Slot richt zich op de emotionele en educatieve kwaliteit van crèches en peuterspeelzalen voor kinderen van nul tot vier jaar. Op Nederlandse crèches en peuterspeelzalen is de sfeer goed, de leidsters staan open voor signalen van de kinderen en ze leven zich goed in hen in. Op emotionele kwaliteit scoren de voorschoolse voorzieningen dus gemiddeld tot hoog. Nederlandse peuters worden echter weinig aangemoedigd en begeleid in de ontwikkeling van taal- en cognitieve vaardigheden zoals nieuwe woorden leren, doelen stellen, plannen maken en doorzetten. Activiteiten die hieraan bijdragen zijn bijvoorbeeld: voorlezen, samen puzzels maken, kringgesprekken voeren of ‘doen alsof’ fantasiespel. Op educatieve kwaliteit scoren Nederlandse crèches en peuterspeelzalen laag tot gemiddeld.

Pauline Slot concludeert dit op grond van observaties in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, enquêtes onder leidsters en tests die bij de kinderen werden afgenomen. Ze beoordeelde haar waarnemingen aan de hand van het Classroom Assessment Scoring System (CLASS), een in Amerika ontwikkeld observatie-instrument dat zij voor de Nederlandse situatie aanpaste en dat internationale vergelijking mogelijk maakt.

Lunchseminars
De Onderwijsraad organiseert in het kader van het Huis van het Onderwijs lunchseminars voor zijn stafmedewerkers, beleidsmedewerkers en genodigden. In elk seminar staat een actueel onderzoek centraal. De onderwerpen zijn gerelateerd aan één van de vijf programmalijnen van de raad.