Lunchseminar door Bastian Ravesteijn: kan latere selectieleeftijd gezondheidsverschillen tussen arm en rijk verminderen?

Afgelopen week was Bastian Ravesteijn (gezondheidseconoom verbonden aan de Harvard Medical School) te gast bij de Onderwijsraad. Tijdens een lunchseminar sprak hij over de schoolkeuzeleeftijd, de leeftijd waarop kinderen van verschillende niveaus niet langer bij elkaar in de klas zitten. Dit is in Nederland twaalf jaar, maar in veel andere landen worden kinderen tot latere leeftijd bij elkaar gehouden. Bastian onderzocht of het aanpassen van de schoolkeuzeleeftijd invloed heeft op de gezondheid en dus de levensverwachting van mensen.

Bastian onderzocht, samen met zijn co-auteurs, een schoolhervorming in Finland uit de jaren ’70. Bij de schoolhervorming werd de schoolkeuzeleeftijd in Finland aangepast van 12 naar 16. Vervolgens werd gekeken in hoeverre deze verandering op de lange termijn effecten had op de onderwijskansen en gezondheidsrisico’s van verschillende cohorten kinderen.

Een belangrijk resultaat was dat het uitstellen van de selectieleeftijd een effect heeft op de gezondheid op lange termijn. Voor kinderen met laagopgeleide ouders was het uitstel positief; voor degenen met hoogopgeleide ouders juist negatief. Het uitstellen van de selectieleeftijd is dus niet voor iedereen gunstig, maar heeft wel een positief effect als het gaat om kansengelijkheid.