Lunchseminar over burgerschapsonderwijs

Dinsdagmiddag 23 augustus organiseerde de Onderwijsraad een lunchseminar in het kader van het Huis van het Onderwijs. Dr. Bram Eidhof, onderzoeker aan het instituut voor Publieke Waarden, verzorgde een presentatie over zijn proefschrift over burgerschapsonderwijs.

Hoe kan een school een visie op burgerschap ontwikkelen? En op welke manier kan het onderwijs een verschil maken? Deze vragen staan centraal in zijn proefschrift 'Influencing Youth Citizenship'. Hij constateert dat er verschillende ideeën bestaan over wat goed burgerschap is. Eidhof onderscheid twee typen burgerschapsdoelen, doelen en waarden die breed gedeeld worden (zgn. consensusdoelen) en betwiste doelen. Deze laatste zijn schoolspecifieke doelen die voort kunnen vloeien uit de waardeoriëntatie van een school.

Verder onderzocht hij wat de relatie tussen taalontwikkeling en burgerschapsontwikkeling is. Uit zijn onderzoek blijkt dat inzetten op taal goed is voor de ontwikkeling van burgerschap bij leerlingen.

Het lunchseminar eindigde met een discussie over het belang van burgerschap en de vraag wat de politiek en Onderwijs2032 zouden kunnen doen om burgerschapsonderwijs verder te ontwikkelen.

Lunchseminars
De Onderwijsraad organiseert in het kader van het Huis van het Onderwijs lunchseminars voor zijn stafmedewerkers, beleidsmedewerkers en genodigden. In elk seminar staat een actueel onderzoek centraal. De onderwerpen zijn gerelateerd aan één van de vijf programmalijnen van de raad.