Masterclass Excellentiebeleid met resultaat

Op de masterclass ‘Excellentiebeleid met resultaat’ die de Onderwijsraad vanmiddag in het kader van Het huis van het Onderwijs organiseerde, was een diverse groep afgekomen: docenten, schoolleiders, onderzoekers. Allen benieuwd naar wat Ferry Haan (geassocieerd lid van de Onderwijsraad, docent economie en promovendus aan de Universiteit van Amsterdam) ons kon vertellen over de effecten van excellentiebeleid. Wat werkt wel en wat werkt niet?

De aanwezigen werden in vogelvlucht meegenomen door het excellentiebeleid dat reeds decennia van kracht is op het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen. En inmiddels, onder de naam Flexcellent, ook is geëxporteerd naar drie scholen in Noord-Holland: het Bonhoeffer College, het Jac P Thijssecollege en het Kennemer College van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland.

De essentie van het programma: goede leerlingen mogen lestijd inruilen voor projecttijd. In alle genoemde scholen blijkt dit beleid een significant positief causaal effect te hebben op de leerlingprestaties. Onderwerpen die de revue passeerden: Welke projecten mag een leerling dan doen? Wat vraagt het van een docent? Hoe selecteer je de juiste leerlingen? Is de verbeterde prestatie te verklaren uit het feit dat de leerling gekenmerkt wordt als 'excellente' leerling, of komt het door de projecten die ze doen? Is er verschil tussen jongens en meisjes? Conclusie is - wat Ferry betreft - dat dit specifieke excellentiebeleid aan te bevelen is. Het zou op meer scholen ingevoerd kunnen worden; liefst niet alleen in havo- en vwo-klassen, maar ook op het vmbo. Invoering op het vmbo zou ook een interessant vervolgonderzoek zijn.