Niels Rijke werkt aan promotieonderzoek in Huis van het Onderwijs

Niels Rijke, buitenpromovendus bij de University College Roosevelt (Universiteit Utrecht), doet onderzoek in het Huis van het Onderwijs. Het onderzoek richt zich op het personeelsbenoemingsbeleid van orthodox-protestantse scholen in relatie tot mensenrechten.

Het onderzoek richt zich op het identiteitsgericht personeelsbenoemingsbeleid van orthodox-protestantse basis- en middelbare scholen in Nederland, met bijzondere aandacht voor de rechten van de mens. Allereerst richt het onderzoek zich op het juridisch kader voor het voeren van personeelsbenoemingsbeleid door orthodox-protestantse scholen. Onder andere Artikel 23 Grondwet en de Algemene wet gelijke behandeling zijn hier van belang. Vervolgens gaat dit onderzoek een stap verder door ook de praktijk van het personeelsbenoemingsbeleid te bezien in relatie tot het maken van onderscheid op grond van godsdienst, geslacht, burgerlijke staat en seksuele gerichtheid. Tenslotte worden ook de opvattingen van orthodox-protestantse gemeenschappen gerelateerd aan ontwikkelingen in de wijze waarop schoolbesturen dit beleid voeren.

Over het Huis van het Onderwijs
De Onderwijsraad streeft ernaar de verbinding met de (onderwijs)praktijk verder te versterken in het Huis van het Onderwijs. Hier komen de adviesrol, het delen van kennis en de dialoog over onderwijs samen. In het kader van de voorbereiding van adviezen laat de raad onderzoek en literatuurstudies uitvoeren, en spreekt hij regelmatig met betrokkenen in en om het onderwijs. Tijdens panels, gesprekken met experts en werkbezoeken bijvoorbeeld. Ook voor promovendi is er een plek om te werken aan hun proefschrift. De resultaten van het onderzoek kunnen worden betrokken bij de voorbereiding van adviezen van de raad en de beleidsaanbevelingen (als valorisatieparagraaf) in het proefschrift worden versterkt door de confrontatie met de praktijk van het onderwijs.