Onderwijsdialoog over brede kwaliteit

Wat is onderwijskwaliteit, hoe breed of hoe smal moet dat worden opgevat? Hoe kun je als school zichtbaar maken wat de inspanningen en opbrengsten zijn op terreinen van brede vorming, socialisatie, actief burgerschap en individuele ontplooiing? En voor wie en waartoe maak je dat zichtbaar? Deze vragen stonden centraal tijdens de #onderwijsdialoog die de Onderwijsraad op 12 juni organiseerde in Utrecht. Naar aanleiding van deze bijeenkomst verscheen op de website van Didactief dit blog.

De onderwijsdialoog werd georganiseerd in het kader van de voorbereiding van een advies aan de Eerste Kamer. Ruim tachtig ouders, leraren, schoolleiders en andere belangstellenden zoals onderzoekers togen afgelopen vrijdag naar Utrecht om met elkaar en met de leden van de Onderwijsraad in gesprek te gaan over de vraag hoe onderwijskwaliteit in bredere zin (beter) zichtbaar kan worden gemaakt.

In twee rondes kwamen drie thema’s aan de orde: de betekenis van onderwijskwaliteit in bredere zin; het in beeld brengen van onderwijsinspanningen en uitkomsten; en de rol van interne en externe sturing op (aandacht voor) onderwijskwaliteit in bredere zin. Sprekers gaven een inleiding op het thema, en na een reflectie hierop door een coreferenten volgde een uitgebreid en levendig gesprek met de aanwezigen. De belangstelling en betrokkenheid was groot: leraren uit po en vo, schoolleiders, ouders, onderzoekers, vertegenwoordigers van de Inspectie van het Onderwijs en Cito maar ook sectororganisaties wisselden ervaringen uit. Zowel tijdens de gespreksrondes als tijdens de momenten daar omheen.

In de bijeenkomst kwamen veel vragen aan de orde. Wat betekent brede onderwijskwaliteit nu eigenlijk? Kun je als school je kwaliteit zichtbaar maken? Kan dat aan de hand van duidelijke indicatoren die objectief zijn vast te stellen of moet je die kwaliteit vooral ‘ervaren’? Is het toezicht beperkend, of zijn het juist de scholen die zichzélf een keurslijf aanmeten? Uit de presentaties en gesprekken bleek dat een aantal scholen in het po en vo al veel ervaring heeft met het vastleggen, volgen en tonen van brede onderwijskwaliteit, bijvoorbeeld door het werken met portfolio’s van leerlingen. Daarnaast werd er door sommigen gepleit om scholen de ruimte te geven om onderwijs te laten verantwoorden waarop zij afgerekend willen worden.

Het advies wordt in het voorjaar van 2016 verwacht.