Orthopedagoog Joyce Gubbels presenteert onderzoek over hoogbegaafdheid bij basisschoolleerlingen

Dinsdagmiddag 25 oktober organiseerde de Onderwijsraad een lunchseminar in het kader van het Huis van het Onderwijs. Orthopedagoog Joyce Gubbels verzorgde een presentatie over haar onderzoek over hoogbegaafdheid bij basisschoolleerlingen. Op 1 september jl. is Gubbels op dit onderzoek gepromoveerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Gubbels onderzocht de ontwikkeling van verschillende typen intelligenties bij basisschoolleerlingen. Hoogbegaafdheid wordt vaak vastgesteld op basis van een hoge IQ-score. Volgens Gubbels is hoogbegaafdheid echter meer dan een hoog IQ en maakt in haar onderzoek gebruik van de theorie van succesvolle intelligentie. Volgens deze theorie zijn er zowel analytische, creatieve als praktische vaardigheden nodig om succesvol te worden.

Het onderzoek laat zien dat er naast de groep analytisch begaafde leerlingen ook een groep creatief begaafde leerlingen is. Daarnaast is er een groep leerlingen die hoog scoort op zowel analytisch als creatief gebied. Opvallend is dat deze laatste groep ook op cognitief en sociaal-emotioneel gebied de hoogste scores behaalt.

Tevens blijkt uit het onderzoek dat uitdagend onderwijs, in de vorm van (online) verrijkingsprogramma’s, voor alle typen hoogbegaafdheid belangrijk is. Het onderzoek toont het belang van brede selectiecriteria, zodat ook creatief begaafde leerlingen kunnen worden herkend en de kans krijgen deel te nemen aan verrijkingsprogramma’s.

Lunchseminars
De Onderwijsraad organiseert in het kader van het Huis van het Onderwijs lunchseminars voor zijn stafmedewerkers, beleidsmedewerkers en genodigden. In elk seminar staat een actueel onderzoek centraal. De onderwerpen zijn gerelateerd aan één van de vijf programmalijnen van de raad.