Prof. Maarten Goos presenteert zijn onderzoek over vaardigheden van de toekomst

Dinsdagmiddag 17 mei organiseerde de Onderwijsraad een lunchseminar in het kader van het Huis van het Onderwijs. Prof. Maarten Goos, hoogleraar economie aan de universiteit van Utrecht en de universiteit van Leuven, verzorgde een presentatie over zijn onderzoek op het gebied van de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Hij kijkt in zijn onderzoek vanuit economisch perspectief naar de ‘vaardigheden van de toekomt’, het blijkt dat vaardigheden een belangrijke oorzaak zijn van economische groei.

Prof. Maarten Goor presenteert zijn onderzoek

Stafmedewerkers van de Onderwijsraad en beleidsmedewerkers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen luisterden geboeid naar de presentatie van Prof. Maarten Goos.

De angst die er bestaat dat robots onze banen zullen overnemen is volgens hem ongegrond, technologie leidt juist tot meer banen dan minder. Wel zullen bepaalde vaardigheden belangrijker worden op de arbeidsmarkt dan andere vaardigheden. Het onderwijs zou moeten blijven investeren in vaardigheden die niet te automatiseren zijn en dus van belang blijven voor de arbeidsmarkt. Het gaat hier om cognitief-abstracte vaardigheden en niet-cognitieve vaardigheden zoals het doen werken van informatie, kennis, verbeelding en sociale relaties.

Lunchseminars
De Onderwijsraad organiseert in het kader van het Huis van het Onderwijs lunchseminars voor zijn stafmedewerkers, beleidsmedewerkers en genodigden. In elk seminar staat een actueel onderzoek centraal. De onderwerpen zijn gerelateerd aan één van de vijf programmalijnen van de raad.