Stefan Philipsen schrijft proefschrift in Huis van het Onderwijs

Stefan Philipsen, promovendus onderwijsrecht bij de Erasmus School of Law, werkt sinds kort in het Huis van het Onderwijs aan een juridisch proefschrift over de vrijheid van schoolstichting. Het proefschrift brengt de ruimte in kaart die de overheid heeft bij het reguleren van de stichting van scholen in het basisonderwijs.

Artikel 23, lid 2, Grondwet bepaalt dat ‘het geven van onderwijs’ vrij is. Daarmee biedt deze bepaling de grondslag voor drie kernvrijheden; de vrijheid van richting, inrichting en stichting. De vrijheid van stichting geeft een ieder de mogelijkheid om een eigen school te stichten. Daarmee stond de grondwettelijk gewaarborgde stichtingsvrijheid aan de basis van het uitgebreide netwerk aan bijzondere scholen. In zijn proefschrift schetst Stefan Philipsen op de eerste plaats de reikwijdte van dit vrijheidsrecht. Daarnaast wordt ingegaan op mogelijkheden die de wetgever heeft om beperkingen op de vrijheid van stichting aan te brengen, bijvoorbeeld door het uitoefenen van toezicht voorafgaand aan de schoolstichting. Verder komt het voor de materiele betekenis van de vrijheid van stichting zo belangrijke recht op bekostiging in het proefschrift aan bod.

Over het Huis van het Onderwijs
De Onderwijsraad streeft ernaar de verbinding met de (onderwijs)praktijk verder te versterken in het Huis van het Onderwijs. Hier komen de adviesrol, het delen van kennis en de dialoog over onderwijs samen. In het kader van de voorbereiding van adviezen laat de raad onderzoek en literatuurstudies uitvoeren, en spreekt hij regelmatig met betrokkenen in en om het onderwijs. Tijdens panels, gesprekken met experts en werkbezoeken bijvoorbeeld. Ook voor promovendi is er een plek om te werken aan hun proefschrift. De resultaten van het onderzoek kunnen worden betrokken bij de voorbereiding van adviezen van de raad en de beleidsaanbevelingen (als valorisatieparagraaf) in het proefschrift worden versterkt door de confrontatie met de praktijk van het onderwijs.