Terugblik onderwijsdialoog over internationalisering

Wat zijn de gevolgen van de internationalisering van de arbeidsmarkt en hoe ziet de leefwereld van jongeren in een geglobaliseerde wereld eruit? Wat betekent dat voor internationalisering in het onderwijs en hoe krijgt dat vorm? Deze vragen stonden centraal tijdens de onderwijsdialoog op 16 februari in Eindhoven.

De onderwijsdialoog werd georganiseerd in het kader van de voorbereiding van een advies aan de staatssecretaris van OCW. Een groep van ruim tachtig leraren en schoolleiders uit het po, vo en mbo nam deel aan de dialoog bij het Stedelijk College in Eindhoven, een school waar internationalisering een speerpunt is.

Na de opening door Henriëtte Maassen van den Brink (voorzitter van de raad) en Meine Stoker (voorzitter College van Bestuur van het Stedelijk College) is met prikkelende stellingen de dialoog over internationalisering in het onderwijs van start gegaan. De stellingen leverden mooie discussies op. Leren jongeren bijvoorbeeld meer over andere culturen en landen binnen of buiten de school? En is met de klas naar het buitenland gaan onmisbaar voor internationalisering?

Vervolgens hebben Yvonne van Sark en Rutger van den Berg van YoungWorks de deelnemers meegenomen in de internationale belevingswereld van jongeren en heeft Huub Dekkers van PwC meer verteld over trends op de (internationale) arbeidsmarkt. Hierna hebben leerlingen van het Stedelijk College hun ervaringen met een uitwisselingsproject met een school in Indonesië gedeeld.

Na de pauze zijn de deelnemers in kleine groepen in gesprek gegaan over thema’s als wereldburgerschap en internationalisering en diversiteit in de klas. Er zijn mooie praktijkvoorbeelden en good practices met elkaar gedeeld. Uit de gesprekken bleek onder andere dat internationalisering ook dicht bij huis gezocht kan worden, zogenoemd ‘de kracht van de regio’. Verder werd ervoor gepleit om al in het basisonderwijs met internationalisering te beginnen.

Het advies van de raad wordt in het voorjaar van 2016 verwacht.

Bekijk hier de presentaties.

Overzicht van de bijeenkomst

Discussie in een van de kleine groepen

Er wordt gestemd over één van de stellingen