Terugblik op onderwijsdialoog Gemeenten en onderwijs

Woensdag 22 maart ging de Onderwijsraad met ruim 80 deelnemers, hoofdzakelijk werkzaam bij gemeenten en scholen, in gesprek over de veranderende rol van gemeenten op onderwijsterrein. Dit ter voorbereiding op het advies hierover dat later dit jaar uitkomt.

We waren te gast bij OSG Sevenwolden en het Bornego College in Heerenveen. Na een welkomstwoord door de voorzitter van de Onderwijsraad, Henriëtte Maassen van den Brink, moest de zaal meteen ‘kleur bekennen’ door te reageren op stellingen. Hierna gaf Maurice Hoogeveen (wethouder onderwijs van de gemeente Assen) een korte reflectie op het thema waarbij hij de boodschap mee gaf dat afstemming tussen gemeenten en scholen altijd nodig zal zijn en het belangrijk is dat ieder elkaar zijn rol gunt. Albert Helder (voorzitter van het College van Bestuur van Proloog en lid van het algemeen bestuur van de PO-Raad) gaf een korte presentatie waarin hij benadrukte dat het belangrijk is om oog te hebben voor slim opschalen en slim samenwerken om een volwaardig gesprekspartner te kunnen zijn. Roelie Popping (bestuurder van OSG Sevenwolden) en Frits Hoekstra (directeur-bestuurder van het Bornego College en lid van het algemeen bestuur van de VO-raad) deelden een goed voorbeeld van integratie van onderwijs en jeugdzorg in Heerenveen. Zoals vaker bij een pilot moest er eerst wat koudwatervrees overwonnen worden, maar de eindevaluatie was succesvol, met structurele financiering als gevolg. De boodschap die zij mee wilden geven is dat het belangrijk is om niet in te zetten op concurreren, maar in te zetten op samenwerken.

Na een pauze splitsten de deelnemers zich op in vier groepen voor de verdiepende deelsessies. Bij de deelsessie onderwijshuisvesting werd er gediscussieerd over de middelenverdeling en de 4-jarige visie van een gemeente t.o.v. het 40-jarig bestaan van gebouwen. De deelsessie ‘onderwijs en jeugdhulp’ was vooral inspirerend omdat er veel goede voorbeelden werden gedeeld. De deelsessie waarbij men zich boog over de vraag wat succesfactoren zijn als het gaat om onderwijskwaliteit, leidde tot de conclusie dat een gezamenlijk belang en gezamenlijke visie essentieel zijn. Tot slot was er de deelsessie ‘gemeente en onderwijsaanbod’. Hieruit kwam naar voren dat het voor samenwerking bij krimp belangrijk is om over grenzen heen te kijken.