Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Daarnaast bevat de pagina Links verwijzingen naar websites waar u terecht kunt voor meer algemene vragen.

 1. Over de Onderwijsraad

  1. Wat doet de Onderwijsraad?

   De Onderwijsraad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving op het gebied van onderwijs. Hij adviseert de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken. De Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal kunnen de raad ook om advies vragen. Gemeenten kunnen in speciale gevallen van lokaal onderwijsbeleid een beroep doen op de Onderwijsraad. Lees meer...

  2. Wie zijn de leden van de Onderwijsraad?

   De Onderwijsraad bestaat conform de wet uit maximaal tien leden. De leden zijn - op persoonlijke titel - door Z.M. de Koning benoemd. Aan de raad kunnen tevens geassocieerde leden verbonden zijn. Onder de leden zijn diverse hoogleraren, werkzaam aan verschillende universiteiten, zij geven allen ook les.  Alle leden hebben ruime (onderwijs)ervaring in meer dan een sector. Meer informatie over de leden vindt u hier.

  3. Hoe worden de leden van de Onderwijsraad benoemd?

   • De Onderwijsraad is ingesteld volgens de Kaderwet Adviescolleges. De Minister van onderwijs is verantwoordelijk voor de samenstelling van de raad, en draagt deze voor bij het kabinet. Wanneer het kabinet met de samenstelling instemt, worden de leden bij koninklijk besluit benoemd.
   • De leden van een adviescollege worden benoemd op grond van de deskundigheid die nodig is voor de advisering op het beleidsterrein waarvoor het adviescollege is ingesteld alsmede op grond van maatschappelijke kennis en ervaring. Dit betekent in het geval van de Onderwijsraad dat men ernaar zal streven een raad samen te stellen die naast kennis van de onderwijspraktijk (diverse sectoren), ook beschikt over wetenschappelijke expertise (onder meer op terrein van onderwijskunde, pedagogiek, economie en onderwijsrecht), en brede maatschappelijke ervaring in bijvoorbeeld de jeugdzorg, bedrijfsleven of lokaal bestuur. De mix aan ervaring, kennis en vaardigheden, bepaalt uiteindelijk de samenstelling van de raad. Daarbij wordt ook gestreefd naar evenredige deelname aan adviescolleges van vrouwen en personen behorende tot etnische of culturele minderheidsgroepen.
  4. Kan ik solliciteren naar het lidmaatschap van de Onderwijsraad?

   De raad wordt over het algemeen voor een periode van vier jaar benoemd. Wanneer een vacature optreedt, of wanneer het einde van de benoemingstermijn aanstaande is, verschijnt de vacature in de Staatscourant, en op de website van de Onderwijsraad. Het is een open sollicitatieprocedure, dus eenieder die zich uitgenodigd voelt kan solliciteren.

  5. Betrekt de Onderwijsraad mensen uit het onderwijs bij de voorbereiding van zijn adviezen?

   Ja zeker. Leraren, schoolleiders en studenten worden op verschillende manieren betrokken bij de voorbereiding van adviezen. Voor de inbreng van praktijkkennis doet de raad bij ieder advies een beroep op een ‘pool’ van onderwijsdeskundigen uit het primair, voortgezet, beroeps- en landbouwonderwijs, en organiseert hij hoorzittingen, panels en seminars, werkbezoeken. Deelnemers aan panels worden op allerlei manieren geworven. Door gebruik te maken van het netwerk van de raad, door een vraag uit te zetten bij schoolbesturen of koepelorganisaties, maar ook door een oproep via de website en twitter. Het komt ook voor dat de raad een opdracht voor een studie of onderzoek uitzet, ter onderbouwing van zijn adviezen. Deze studies worden in de regel door de Onderwijsraad zelf gepubliceerd (zie de rubriek publicaties / studies).

  6. Hoe kan ik een bijdrage leveren aan de voorbereiding van een advies?

   Indien u een schriftelijke bijdrage wilt leveren aan de voorbereiding van een advies, kunt u deze mailen naar de Onderwijsraad. In de rubriek ‘Denkt u mee’ vindt u een overzicht van de adviezen die de raad momenteel in voorbereiding heeft, en het mailadres waarnaar u uw bijdrage kunt verzenden.

  7. Hoe wordt het adviesprogramma van de raad bepaald?

   De Onderwijsraad werkt aan de hand van het werkprogramma, dat jaarlijks na overleg door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt vastgesteld. U kunt de werkprogramma's vinden onder Jaarverslagen en Werkprogramma's.

  8. Wanneer wordt een advies gepubliceerd?

   Zodra de publicatiedatum van het advies bekend is, wordt deze gepubliceerd op onze website bij Lopende adviestrajecten. Klik hier om naar Lopende adviestrajecten te gaan.

  9. Welke raadsleden hebben aan het advies gewerkt?

   De adviezen worden door de Onderwijsraad in zijn geheel vastgesteld. De voorbereiding van een advies gebeurt in een commissie, waarin raadsleden en stafleden zitting hebben.

  10. Wat is de mening van de Onderwijsraad over een actuele kwestie?

   De Onderwijsraad adviseert de minister en staatssecretaris over hoofdlijnen van (onderwijs)beleid en wetgeving. De onderwerpen van de adviezen zijn vastgelegd in een werkprogramma. De raad neemt geen 'ad hoc' standpunt in over actuele onderwerpen. De adviezen die de Onderwijsraad geeft aan de minister en staatssecretaris kunt op deze website vinden onder Publicaties.

 2. Over publicaties

  1. Ik ben een student en moet een werkstuk schrijven. Kunt u mij aan informatie helpen over ....?

   In de rubriek dossiers zijn de adviezen thematisch geordend weergegeven rondom thema's. Onder de rubriek Publicaties kunt u alle adviezen van de Onderwijsraad vinden.

  2. Kan ik iemand van het bureau of de raad interviewen voor mijn werkstuk?

   U kunt een e-mail sturen met uw vraag met behulp van ons contactformulier. Wij zullen uw vraag in behandeling nemen. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht.

  3. Kan ik een advies onder embargo ontvangen?

   U kunt een e-mail sturen met uw vraag met behulp van ons contactformulier. Wij zullen uw vraag in behandeling nemen. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht.

  4. Hoe kan ik een advies/publicatie bestellen?

   De publicaties zijn gratis te downloaden (als e-book of pdf) vanaf onze website. U kunt onze publicaties bestellen door op de knop 'Bestel publicatie' onder de betreffende publicatie te klikken. De publicatie is uitverkocht als deze knop niet beschikbaar is, maar dan is het nog wel mogelijk het advies te downloaden.

  5. Wat kost een publicatie?

   De prijzen van de publicaties staan vermeld op onze website (klik op 'Bestel publicatie'). De adviezen worden verkocht tegen kostprijs, en de prijs is inclusief verzendkosten. Het downloaden van een advies als pdf en/of e-book is gratis.

  6. Ik ben student en zou graag het boekje X gratis thuisgestuurd krijgen, kan dat?

   Op onze website staan alle publicaties van de raad. Deze kunt u gratis downloaden via de downloadlink op de pagina van de betreffende publicatie.

  7. Kan ik een abonnement nemen op alle publicaties?

   Particulieren kunnen helaas geen abonnement nemen op alle publicaties. Wel kunt u per e-mail geattendeerd worden op nieuwe publicaties, zodat u deze daarna zelf kunt bestellen en/of downloaden. U kunt het contactformulier gebruiken indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken.

   Wij sturen onze adviezen naar doelgroepen, mogelijk kunt u daarin worden opgenomen. Indien u een e-mail stuurt met daarin informatie over uw organisatie en de onderwerpen (of sectoren) waarin u geïnteresseerd bent, kan uw verzoek worden voorgelegd aan onze voorlichter. U ontvangt dan bericht over de mogelijkheden.

  8. Ik kan publicatie X niet downloaden.

   Het bestand is een pdf, u heeft Acrobat Reader nodig om het te kunnen openen. Op onze website staat een link waarmee u dit programma gratis kunt downloaden.

 3. Contact

  1. Kan ik iemand van het bureau of de raad interviewen voor mijn werkstuk?

   U kunt een e-mail sturen met uw vraag met behulp van ons contactformulier. Wij zullen uw vraag in behandeling nemen. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht.

  2. Hoe kan ik een Onderwijsraadslid bereiken?

   Raadsleden zijn te bereiken via ons algemene contactformulier en via hun persoonlijke contactformulier, welke te vinden is op hun profielpagina. Klik hier om naar het overzicht van de leden van de raad te gaan.

   Wij sturen berichten en post naar raadsleden door. Wij verstrekken geen privé en/of werk contactgegevens.

   Wanneer u de voorzitter en/of leden van de raad wilt benaderen voor een interview of een verzoek te spreken tijdens een bijeenkomst of congres, kunt u ook contact opnemen met onze voorlichter.

  3. Ik heb een klacht ....

   Wij kunnen alleen schriftelijke klachten in behandeling nemen. U kunt uw klacht melden per e-mail (klik hier om naar het contactformulier te gaan) of per post (Onderwijsraad, Prins Willem Alexanderhof 20, 2595 BE, DEN HAAG). U ontvangt vervolgens binnen drie werkdagen van ons een ontvangstbevestiging en we streven ernaar u binnen tien werkdagen een reactie op uw klacht te geven.